Belgische regio’s steunen klimaatfonds voor lokale besturen in het Zuiden

Strijd tegen kusterosie in Senegal

Zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië hebben tijdens de klimaattop in Marrakesh een bijdrage beloofd voor het Adaptation Fund. Dit internationale VN-fonds ondersteunt lokale besturen in ontwikkelingslanden bij hun aanpassing aan de klimaatverandering.

Vlaanderen belooft 6,25 miljoen euro, Wallonië 3,25 miljoen en Brussel 2,5 miljoen. De bijdragen zijn onderdeel van de Belgische belofte om jaarlijks 50 miljoen euro te storten voor de strijd tegen klimaatverandering in het Zuiden.

Het Adaptation Fund staat ontwikkelingslanden bij in hun klimaatuitdagingen maar kampt met een tekort aan financiering. Dit jaar moest minstens 80 miljoen dollar gevonden worden. Daarvan dragen de Belgische regio’s dus in een keer meer dan een achtste bij.

De beloftes van de regio’s komen op een moment dat de toekomst van het Adaptation Fund ter discussie staat. De ontwikkelingslanden willen het Adaptation Fund behouden onder het Akkoord van Parijs, de rijke landen zien daar een pasmunt in om andere dingen van hen gedaan te krijgen.

Deze bijdragen zijn belangrijk. Voor de concrete noden van lokale besturen, maar ook voor het vertrouwen tussen ontwikkelingslanden en geïndustrialiseerde landen. Bogdan Vanden Berghe - directeur 11.11.11

Door de bijdragen tonen onze regio’s zich voorstander van het fonds op een cruciaal moment. Wallonië was zelfs letterlijk de eerste die een bijdrage beloofde.

Het regionale engagement komt er daags na een kritisch rapport van 11.11.11 over internationale klimaatfinanciering. Hoewel de Belgische belofte van 50 miljoen internationaal achter loopt bij andere landen, verwelkomt 11.11.11 de bijdragen. 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe: “De noden van de meest kwetsbare landen om zich aan te passen aan klimaatverandering zijn enorm. Wij hameren al jaren op de nood aan extra financiering. Deze bijdragen zijn dus belangrijk. Voor de concrete noden van lokale besturen, maar ook voor het vertrouwen tussen ontwikkelingslanden en geïndustrialiseerde landen in Marrakesh. We hopen dat er nog vele van dit soort verklaringen volgen, ook van de federale overheid.”

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels