Gezondheid is een mensenrecht

Twee jaar lang voert 11.11.11, samen met 19 andere organisaties, campagne voor een goede sociale bescherming wereldwijd. Vorig jaar supporterden 40.000 mensen met ons mee. Dit campagnejaar schuift 11.11.11 gezondheidszorg naar voren, een essentieel onderdeel van sociale bescherming.

1,3 miljard mensen hebben geen toegang tot kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg. Ze hebben geen dokter, apotheker of ziekenhuis in de buurt. Laat staan dat ze die kunnen betalen. Gezondheidszorg is nochtans een mensenrecht.

Toch blijft een degelijke gezondheidszorg voor te veel mensen een onbereikbaar goed. Wie de hoge kosten voor gezondheidszorg niet kan betalen, dreigt in armoede terecht te komen. Dat geldt voor 100 miljoen mensen per jaar. 

ONRECHTVAARDIG

De zorgen zijn bovendien ongelijk verdeeld tussen en binnen landen. 90% van de ziektes komen voor in lage- en middeninkomenslanden, terwijl die landen slechts 12% van het wereldwijde gezondheidsbudget uitgeven. De zwakste bevolkingsgroepen, die de grootste behoefte hebben aan gezondheidszorg, hebben er dus het minst toegang toe. Dat is onrechtvaardig. Iedereen heeft recht op goede zorgen bij ziekte. 

90% van de ziektes komen voor in lage- en middeninkomenslanden, terwijl die landen slechts 12% van het wereldwijde gezondheidsbudget uitgeven. Campagne 2016: Basisgezondheidszorg voor iedereen

Kwaliteitsvol en betaalbaar

Om iedereen die ziek is de juiste zorgen toe te dienen, is een gezondheidssysteem nodig dat beschikbaar, toegankelijk, aangepast en van goede kwaliteit is. Zonder discriminatie. Ook wie geen geld heeft, moet kunnen rekenen op noodzakelijke medicijnen en gekwalificeerd gezondheidspersoneel. 

socialebescherming reuters fototentoonstelling


Wereldwijde gezondheidszorg in cijfers

  • 17% van de wereldbevolking valt door hoge gezondheidskosten onder de armoedegrens van 2 dollar per dag.

  • Bijna 1/3 van de Afrikaanse en Zuidoost-Aziatische gezinnen moet geld lenen of eigendom verkopen om de kosten voor gezondheidszorg te betalen.

  • Jaarlijks sterven 6,6 miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar en overlijden 300.000 vrouwen tijdens of net na hun zwangerschap door een gebrek aan een basisgezondheidszorg.

  • De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) schuift een minimum van 5% van het BBP naar voren als een absoluut minimum aan publieke uitgaven voor gezondheidszorg. Heel veel landen komen hier niet aan.

Toegang tot betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg werd opgenomen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (doelstelling 3). 195 VN-landen keurden deze doelstellingen goed.

Wat kan jij doen?

Een goede gezondheidszorg voor iedereen, daar zet 11.11.11 op in.

Enkel structurele maatregelen die een gezondheidssysteem duurzaam versterken, kunnen ervoor zorgen dat het recht op gezondheid werkelijkheid wordt.

België kan en moet op internationaal niveau de kaart trekken van een brede basisgezondheidszorg en degelijk uitgebouwde gezondheidssystemen.

  • Doe mee
 (actie afgelopen)

Deel dit artikel