Campagne sociale bescherming: onze politieke eisen in het parlement

De campagne Sociale bescherming voor iedereen is nu een jaar op gang. Op deze verjaardag stellen we vast dat de steun voor een een waardig inkomen en toegang tot essentiële basisdiensten als gezondheid significant groeit.

Sociale bescherming: een recht voor iedereen dat er enkel zal komen waar mensen zich verenigen om het op te eisen en te realiseren

G3W voert samen met 11.11.11 en een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, ngo's, vakbonden en mutualiteiten uit heel België al een jaar lang campagne onder het motto 'Sociale bescherming voor iedereen'. Op 4 december vierden we deze verjaardag door de verzamelde steun aan onze beleidsmakers in het Federaal Parlement te tonen.

G3W-directeur Wim De Ceuckelaire tekent

Al bijna 40.000 mensen spraken zich uit voor een een waardig inkomen en toegang tot essentiële basisdiensten door een foto van zichzelf met de boodschap 'Sociale bescherming voor iedereen' te maken. Tijdens de campagneweek van 11.11.11 werden meer dan 800 acties op touw gezet. Naast de vaste twintig campagnepartners, werd die dag het manifest verbreed met de handtekening van 36 extra organisaties uit het brede middenveld.

G3W focust binnen de campagne op toegang tot gezondheidszorg. In het afgelopen jaar organiseerden we verscheidene workshops en conferenties over de impact van vrijhandelsverdragen, hielden ontmoetingen met gezondheidsactivisten uit het Zuiden, publiceerden opiniestukken en namen deel aan protestacties.[1]


Sociale bescherming als hefboom voor gelijkheid

Sociale bescherming is ook in de internationale wereld een hot topic. Dat beaamt Guy Rider, directeur van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie), die op uitnodiging de aanwezigen toesprak. De IAO pleit al sinds 1952 voor sociale zekerheid, sinds 2012 is dit in de vorm van 'social protection floors': nationale beschermingssokkels die een soort minimumpakket van sociale bescherming bieden. Het gaat hem echter slechts om 'minimale' toegang. Dit is zonder twijfel een enorme vooruitgang op de huidige situatie waar 73% van de wereldbevolking niet of nauwelijks sociaal beschermd is, maar als we het recht op sociale bescherming echt serieus nemen, dan durven we veel verder te gaan. Daarom pleit G3W voor onvoorwaardelijk toegankelijke en kwaliteitsvolle publieke gezondheidszorg, georganiseerd op solidariteitsgebaseerde principes.

Het is duidelijk dat sociale bescherming door meer en meer organisaties en beleidsmakers wordt gezien als hefboom voor andere sociale uitdagingen. In de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen staat sociale bescherming centraal als instrument in de strijd tegen ongelijkheid. Een waardige inkomenszekerheid en toegang tot essentiële basisdiensten betekent dat mensen recht hebben op onderwijs, drinkbaar water, gezondheidszorg, ... Dit zien we ook in de feiten: onderzoek toont aan dat armoede op duurzame wijze werd terugdraaid in de landen met een sterke sociale bescherming.
Dit effect kan enkel worden gegarandeerd als deze diensten buiten de sfeer van commerciële belangen blijven. De omgekeerde logica zien we helaas overheersen in de vrijhandelsverdragen die de Europese Commissie momenteel bespreekt: economische belangen krijgen er voorrang op maatschappelijke noden.

Dirk Van der Maelen, voorzitter van de parlementscommissie Buitenlandse Zaken, ziet deze politieke keuzes duidelijk terugkeren in de beleidsnota van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo: "De term 'sociale bescherming' wordt niet vermeld in deze nota, noch 'ongelijkheid'. De woorden 'private sector' zien we daarentegen twaalf keer verschijnen."
De Croo liet op het laatste moment weten niet aanwezig te zijn.


"Sociale bescherming is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de bevolking in het Zuiden"

G3W nodigde haar Belgische vrienden uit het brede middenveld uit om samen het manifest te ondertekenen. De aanvankelijke steun van 20 organisaties is uitgebreid tot meer dan 50. Elke organisatie doet dit om eigen redenen. Onderstaande bloemlezing van hun motivaties toont aan hoe sociale bescherming een rol speelt in de strijd van organisaties van verschillende aard, gaande van dokterspraktijken, solidariteitsbewegingen en advocatenkantoren tot zelfs festivals. Samen zetten we ons in om in 2016 het recht op Sociale Bescherming nog hoger op de politieke agenda te krijgen.

"Gezondheid is een recht, geen koopwaar." (Geneeskunde voor het Volk)

"Sociale bescherming voor iedereen is het motto van de Cubaanse overheid. Ze exporteert dit ook naar andere landen die het nodig hebben. We steunen volledig dit Cubaanse 'recept'." (ICS)

"Sociale bescherming is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van de bevolking in het Zuiden, en hoort een basisrecht te zijn voor de hele wereld." (intal)

"Solidariteit is het beste cement om onrechtvaardigheid uit de wereld te helpen. Iedereen heeft recht op een basisbescherming. Manifiesta wil alles doen om die bescherming te realiseren." (Manifiesta)

"Elk mensenleven kent mooie en moeilijke momenten als geboorte, ziekte, ongeval of sterfte. Er is genoeg om iedereen te beschermen, als we eerlijk verdelen wat we samen opbouwen." (Comac)

"Omdat landroof van vruchtbare gronden om plaats te maken voor mijnbouw en plantages altijd leidt tot mensonwaardige arbeidsomstandigheden en afwezigheid van sociale bescherming." (Solidagro)

"De belangrijkste motor van elke maatschappelijke verandering komt tot stand door de volledige realisatie van de rechten van allen. Sociale bescherming is daarbij essentieel." (Progress Lawyers Network)

"Sociale Bescherming: een recht voor iedereen dat er enkel zal komen waar mensen zich verenigen om het op te eisen en te realiseren. Vandaar onze slogan: Samen sterk voor gezondheid." (G3W)


Voetnoot

1. Ontdek hier meer over onze campagne 'Toegang tot gezondheidszorg'. Zin om ook iets te organiseren, of om deel te nemen aan een activiteit? Aarzel niet en stuur een mailje naar Julie: julie@g3w.be

 

Viva Salud DOOR:

Deel dit artikel