Commissie financiën keurt wet aasgierfondsen unaniem goed en vraagt internationale actie

NGO's voeren al jaren actie tegen aasgierfondsen

Vandaag (9 juni) keurde de commissie financiën in de Kamer het wetsvoorstel dat aasgierfondsen in België wil aanpakken unaniem goed. Die unanimiteit is zeldzaam en wijst erop dat het ons land menens is om zuiver speculatieve beleggers die monsterwinsten boeken door landen die na een schuldencrisis overeind krabbelen finaal op de knieën te dwingen aan te pakken.

11.11.11, dat mee aan de basis lag van het voorstel, is dan ook zeer tevreden dat het parlement het gras voor de voeten van de aasgierfondsen wegmaait.

Schijnargumenten

Dat het voorstel door de commissie zou raken, lag in de lijn der verwachtingen. Begin mei was het immers met goedkeuring van alle democratische fracties ingediend. Toch kwam er de voorbij weken weerwerk tegen het voorstel, m.n. vanuit de financiële sector. 11.11.11 reageerde in De Morgen en riep de parlementsleden op zich niet tegen te laten houden door schijnargumenten en te tonen dat België een pioniersrol kan spelen.

Internationale aanpak gewenst

Op initiatief van de minister van financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), werd een advies gevraagd van de Nationale Bank. Buiten een aantal technische en juridische bedenkingen waarmee het voorstel grotendeels rekening hield, wees de Nationale Bank op het belang van een internationale aanpak.

In het parlement engageerde de minister zich dan ook om dit initiatief aan te grijpen om de kwestie van de aasgierfondsen bij zijn buitenlandse collega’s aan te kaarten. Daarbij verwees hij naar de initiatieven die binnen het IMF worden genomen.

Ook voor 11.11.11 betekent deze wet niet dat het werk af is. Om aasgierfondsen volledig aan banden te leggen zijn internationale afspraken nodig die verder gaan dan wat het IMF vandaag doet.

Zo moet er een billijk multilateraal mechanisme voor schuldenregeling komen. Een eerste kans om dat te realiseren is de VN-top rond ontwikkelingsfinanciering in Addis Abeba in juli. Daar kan België pleiten voor een sterk internationaal engagement voor een duurzame aanpak van schuldencrisissen en aasgierfondsen.

Ook in de Algemene Vergadering van de VN wordt vandaag aan een multilateraal kader gewerkt. Vandaag worden die gesprekken geboycot door landen als de VS en de Europese Unie.

Met deze wet onder de arm, kan België zich kunnen inspannen om die impasse te doorbreken.

Jan Van de Poel

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels