Filipijnen naar de stembus: kwetsbare economie onder druk

Op 9 mei kiezen de Filipijnen een nieuwe president die het land de komende 6 jaar zal leiden. We vroegen aan enkele van onze partnerorganisaties wat er volgens hen op het spel staat en hoe deze verkiezingen de toekomst van het land kunnen bepalen.

Ed TademEen eerste bijdrage is van Eduardo Tadem, voorzitter van Freedom from Debt Coalition (FDC) en tevens docent Aziatische studies aan de universiteit van de Filipijnen Diliman. Freedom from Debt Coalition telt 250 organisaties en individuen en al jaren partner van 11.11.11. Met haar grondige economische analyse achter de hand pleit FDC voor een socialer beleid in de Filipijnen.

Ed Tadem schetst een economische realiteit van een land dat sterk onder druk staat als gevolg van de toenemende globalisering. Hieronder een samenvatting.


Een econoom van de Nationale Bank van de Filipijnen maakte in alle ernst één van de meest cynische prognoses over de Filipijnse economie. Voor 2016 voorspelde hij een groei van 6,2% "dankzij de extra uitgaven voor de verkiezingen".

Het is een publiek geheim dat 'verkiezingsuitgaven' in de Filipijnen slechts een eufemisme is voor het massaal kopen of afdwingen van stemmen door kandidaten. Ook grote bedrijven sponseren massaal alle kandidaten die een kans maken. En laten we de financiering van geweld en intimidatie niet vergeten. Dat dit oneigenlijk en onethisch gebruik van (overheids)middelen de integriteit van het verkiezingsproces ondermijnt en een aanfluiting is van onze democratische beginselen, lijkt bovenstaande waarnemer niet meteen te deren.

Het onvermijdelijke resultaat van dit electorale circus is dat de verkozenen, eenmaal aan de macht, hun verkiezingsuitgaven proberen terugverdienen. Hetzij door de staatskas te plunderen of door gulle bedrijven of sponsors te bevoordelen bij benoemingen in belangrijke overheidsfuncties.

De Filipijnen: land onder druk door globalisering

De economie groeit, de ongelijkheid ook

Ondanks de economische groei van de afgelopen jaren nemen ook de armoedecijfers niet af en blijft de kloof tussen arm en rijk toenemen. Het vermogen van de 50 rijkste Filipino's bedroeg in 2014 74 miljard dollar, goed voor 26% van het bnp. Volgens de enquêtes van het Social Weather Station, dat peilt naar de opinies en percepties van de bevolking, vond in maart 2015 51% van de bevolking of 11,4 miljoen gezinnen van zichzelf dat ze in armoede leven. Hierop een afdoend antwoord vinden wordt dus de inzet van de verkiezingen.

Werkende werklozen

De werkloosheidscijfers tonen eenzelfde beeld. Volgends de officiële cijfers waren er in januari 2015 6,6 % werkzoekenden. In realiteit beschouwen 27,5% of 12,1 miljoen Filipino's zichzelf als werkloos. Een 'job' hebben biedt immers geen garantie dat je een gezin kan onderhouden. De regering beweerde dat er in 2014 één miljoen extra banen werden gecreëerd, maar analyse leert dat 90% daarvan precaire jobs zijn, deeltijds en aan zeer lage lonen. Cruciale economische sectoren, zoals de landbouw en industrie, zijn in 2015 nauwelijks gegroeid.

Landbouw hinkt achterop

Om de armoede op het platteland aan te pakken moet er ingezet worden op landherverdeling en op de aanpak van de massale smokkel in landbouwgewassen. Die smokkel drukt de prijzen van de lokale producten, en dus de inkomens van de boeren. Door de jarenlange verwaarlozing van het platteland is de lokale landbouw niet concurrentieel, een inhaalbeweging is dringend nodig om het tij te keren en de plattelandsvlucht te stoppen.

Kwetsbare economie

De Filipijnse 'ontwikkelingsstrategie' die stoelt op export, overgoten met de neoliberale saus van vrijhandel en liberalisering, ligt aan de basis van de economische kwetsbaarheid van het land.

De Filipijnse economie wordt steeds meer afhankelijk van de handelsrelaties met Japan en China. Beide landen kennen echter economische zorgen. China's industriële overproductie in strategische sectoren en goedkoop krediet hebben geleid tot een serieuze mondiale beurscrash begin 2016 en ook Japan zag zijn economie terug in recessie gaan. Wat zal de impact zijn van de dalende olieprijs op de jobmarkt in het Midden-Oosten, waar ruim 2 miljoen Filipino's aan de slag zijn. Kortom, de mondiale economie kent momenteel een flinke dip,  het wordt uitkijken hoe de presidentskandidaten hiermee zullen omgaan in hun verkiezingscampagne.

 

Deel dit artikel