De kracht van het volk tegen cholera in Congo


g3w cholera

'Cholera maakt meer doden dan Aids' dit is de slogan van een manifestatie in de volkswijken van Lubumbashi in de Democratische Republiek Congo (DRC). In de volkswijken van de Congolese steden vallen er elke dag doden door deze ziekte.  De bewoners hielden een optocht om de aandacht van de overheid te trekken. Met resultaat. 

g3W

Cholera is een ziekte die verspreid wordt via vervuild water, dat besmet is door uitwerpselen. Een van de symptomen is hevige diarree die tot dehydratie lijdt. Zonder verzorging kan cholera fataal zijn binnen een tijdspanne van enkele uren tot drie dagen.

Dankzij de verbetering van de hygiënische omstandigheden komt deze ziekte bij ons bijna niet meer voor. Maar in de volkswijken van de Congolese steden vallen er elke dag doden door deze ziekte. Dit is zeker geen toeval. In Lubumbashi, de tweede grootste stad van het land, schenken de overheidsinstanties enige aandacht aan de hygiëne maar verwaarlozen ze dikwijls de volkswijken in de randgemeenten.

 

 

Wijk per wijk


De lokale afdeling van onze partnerorganisatie, Etoile du Sud, heeft beslist om het probleem in de wijken van Luapula en Musumba aan te pakken. Het gaat hier over duizenden mensen. Onze partner gebruikt bij deze campagne de methode van sensibiliseren, organiseren en mobiliseren.

In de wijk van Luapala, waar ongeveer 6000 mensen wonen, zijn teams van jonge vrijwilligers van de wijk, samen met jongeren van andere wijken, eerst begonnen met van deur-aan-deur actie. In elk huis gingen ze in gesprek met de familie over hun levensomstandigheden, het water dat ze drinken en de ziektegevallen in de familie. Er waren verschillende oorzaken maar één element kwam duidelijk naar voren: slechte staat van de waterleidingen verplicht de bewoners om vuil water te drinken.

Door deze bezoeken kreeg men niet alleen een beter beeld van de omvang van het probleem maar heeft men ook de bevolking kunnen sensibiliseren rond deze ziekte en de haar oorzaken. Flyers zorgden ervoor dat de bevolking geïnformeerd werd over de omvang van het probleem en dat ze werden uitgenodigd op een brainstorming. Maar liefst 103 inwoners namen hier aan deel, de chef van de wijk was er ook bij.

 

 

Optocht 


De bijeenkomst heeft het netwerk van Etoile du Sud versterkt en heeft de bevolking geholpen om zich beter te organiseren in de strijd tegen cholera.

De bewoners hebben beslist dat een optocht doorheen de wijk het beste middel zou zijn om de aandacht van de overheid te trekken. Enkele weken later werd een optocht georganiseerd met meer dan 400 deelnemers. De populaire lokale zanger Gino was ook aanwezig op de betoging en bracht er een bewerking van één van zijn populaire liedjes. De boodschap van de manifestatie was duidelijk: water kan leven betekenen, maar ook de dood.

En het heeft gewerkt! De provincie van Katanga, waarvan Lubumbashi de hoofdstad is, is een provincie rijk aan ertsen zoals koper en andere kostbare mineralen. Om de buitenlandse mijnbouwbedrijven die de hulpbronnen komen ontginnen niet te 'hinderen', hecht de zeer rijke en flamboyante gouverneur van de provincie, Moïse Katumbi, veel belang aan de sociale stabiliteit.

Aangezien Luapula gekend is als een prostitutiegebied heeft de optocht de gouverneur gealarmeerd en is hij zelf ter plaatse gekomen. Hij beloofde meteen een snelle herstelling van de waterleidingen. Het provinciaal parlement heeft onmiddellijk de financiële middelen toegekend en de werken zijn gestart, zij het langzaam.

Eric Isolo Yav, die de lokale afdeling van Etoile du Sud leidt, werd uitgenodigd om te spreken over de problematiek en de activiteiten van Etoile du Sud op de radio en de lokale televisie, Wantashi. Hierdoor werd een groter aantal mensen gesensibiliseerd en wat de start van een opwaartse spiraal zou kunnen betekenen.

 

 

Riolering vol rommel


En inderdaad, slechts enkele maanden later, heeft Etoile du Sud dezelfde oefening kunnen doen in de wijk van Musumba. In deze wijk, waar ongeveer 3000 mensen wonen, zaten de rioleringen verstopt en vol rommel.

Het gebrek aan gezonde levensomstandigheden, die er het gevolg van was, maakte het ontstaan van een reeks door water overdraagbare ziekten mogelijk. De gemeente had wel een plaats aangeduid waar de bevolking hun afval kon storten maar sociale enquêtes bij de bevolking hebben aangetoond dat dit niet geleid heeft tot de oplossing van het probleem. De ophoping van afval op één plaats heeft in werkelijkheid geleid tot een verergering van het probleem: bij elke regenval deden de stortregens de gemeente overstromen met afval.

Van het begin af aan werden de chef van de wijk en de burgemeester van de gemeente van Katuba, waar Musumba deel van uitmaakt, betrokken bij de acties maar hun middelen waren beperkt. Zij kwamen tot de conclusie dat het probleem niet definitief kon opgelost worden binnen de wijk of de gemeente.

Er moesten mensen warm gemaakt worden voor dit probleem en de aandacht van de burgemeester van Lubumbashi moest getrokken worden, omdat hij over meer middelen beschikt. Om dit te bereiken heeft Etoile du Sud op 21 december 2013 een dag van de gezondheid georganiseerd. "gezondheid-bewakers" uit de wijk, gekleed en uitgerust door onze partner hebben hun buurt en hun goten gereinigd.

De bewakers van andere wijken hebben hun solidariteit betoond en deelgenomen aan de actie. Door het enthousiasme en de zelforganisatie van de bevolking, is de burgemeester van Lubumbashi gezwicht: op 29 december 2013 zijn vrachtwagens van de stad het afval komen ophalen.

Sinds januari komen deze vrachtwagens, die niet langer enkel in het stadscentrum gebruikt worden, regelmatig langs. Een echte verbetering voor het dagelijkse leven van de mensen. De uitdaging zal nu zijn om de mobilisatie van de bevolking te behouden, opdat de aandacht van de autoriteiten voor de districten van Luapula en Musumba levendig blijft en dergelijke organisatie uit te breiden naar andere gebieden.
g3w cholera 2

 

 

Achtergesteld buurten niet vergetenDe mensen van de achtergestelde buurten zouden even belangrijk moeten zijn als deze uit de andere buurten. De acties van Etoile du Sud tonen aan dat een echte beweging door en voor de bevolking resultaten kan boeken.  Daarom ondersteunt G3W Etoile du Sud opdat zij hun werkgebied zouden kunnen uitbreiden.

Zij hebben materiaal nodig, zoals spandoeken, rubberlaarzen en speciale kleding, maar hebben ook nood aan gespecialiseerde opleiding in communicatie of om hen te helpen meer mensen aan te trekken en grotere acties te beheren. Het opzetten van een gezondheidsbeweging, kan niet worden geïmproviseerd.


U kan onze Congolese partner ondersteunen door een gift aan Geneeskunde voor de Derde Wereld op rekeningnr. BE15 0010 4517 8030 - BIC: GEBABEBB met de vermelding " gift Congo".  Giften vanaf 40 euro of meer per jaar geven recht op een fiscaal attest.

U kan ook online een gift doen via deze link.

Deel dit artikel