De nieuwe Europese Commissie: met de grote industriëlen tegen het klimaat?

european commission

De samenstelling van het nieuwe team van de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, lijkt de belangen van de industrie boven die van het klimaat te laten primeren. De dag na de Top van Ban Ki-moon over het klimaat heeft de Milieucommissie van het Europees Parlement groen licht gegeven aan een lijst van zware industrieën die de komende jaren zullen kunnen genieten van gratis CO2-uitstootrechten. Nog maar eens een voorbeeld dat toont hoe er prioriteit gegeven wordt aan de industriëlen en klimaatafspraken worden afgezwakt.
g3W
2015: een cruciaal jaar voor het klimaat

Er waren veel Europese leiders aanwezig op de top van Ban Ki-moon over het klimaat in New York (23 september 2014). Ze waren er om hun inzet te bevestigen voor de strijd tegen de klimaatverandering. Bedoeling van de top was het klimaat bovenaan de politieke agenda te plaatsen en een politieke stimulans te geven aan de klimaatonderhandelingen om verder te kunnen gaan richting de COP 21 in Parijs in 2015.

In december 2015 moeten de leiders van de landen van het VN-Kaderverdrag inzake Klimaatverandering bijeenkomen in Parijs om de eerste globale overeenkomst te ondertekenen die zal gelden voor alle grote broeikasgasuitstoters. Dit is een belangrijke datum waarop de leiders de belangen van de mensen en de planeet boven het belang  van de winst moeten stellen als ze concrete acties willen ondernemen in de strijd tegen de klimaatverandering.

De Europese Unie is nog altijd niet tot een intern akkoord gekomen over de verbintenissen die ze zal aangaan inzake het klimaat en zal in maart 2015 een definitieve beslissing moeten voorleggen aan de VN. Desondanks legt de nieuwe Commissie Juncker geen ambitieuze doelstellingen inzake klimaat voor.

Een niet zo groene nieuwe Europese Commissie

De nieuwe Commissie werd op 10 september 2014 voorgesteld door de president, Jean-Claude Juncker. Tot grote verrassing van veel milieu- en maatschappelijke organisaties heeft Juncker de portefeuilles van Klimaat en Energie samengevoegd en deze verantwoordelijkheden toegekend aan de voormalige Spaanse minister van Landbouw, Miguel Arias Cañete. Dit is een verontrustende keuze als we weten dat deze laatste belangen heeft in twee oliemaatschappijen.

Ook de Europese Groenen hebben hun vrees geuit dat de oprichting van een portefeuille die Klimaat en Energie samenbrengt "de inzet vanwege de EU inzake klimaatactie schaadt". Het European Environmental Bureau (EEB) heeft eveneens haar bezorgdheid geuit over de overdracht van bepaalde "cruciale" verantwoordelijkheden --momenteel uitgeoefend door het directoraat-generaal (DG) Milieu-- aan andere DG's binnen de Commissie. Het zou bijvoorbeeld niet langer het DG Milieu maar het DG Industrie zijn dat zou beslissen of chemische stoffen gevaarlijk zijn voor onze gezondheid. Zal het DG Industrie erin slagen prioriteit te geven aan de gezondheid van de burgers in plaats van aan de winst van de Europese industrie? Het EEB concludeert dat "[er ons] onder het mom van hervorming een programma van totaal regressieve deregulering is gepresenteerd dat leest als een verlanglijstje vanwege belangengroepen van de privésector die vijandig staan tegenover het milieu".

Volgens Mo*Magazine (1) "[onthullen] de structuur van de nieuwe Commissie, de communicaties die Juncker uitstuurde en de keuze van de commissarissen een drastische inkrimping van het milieubeleid en zelfs een terugrollen van Europese verbintenissen inzake duurzame ontwikkeling, het efficiënt gebruik van hulpbronnen, onze luchtkwaliteit, bescherming van de biodiversiteit en de strijd tegen klimaatverandering. Dit is regelrecht verraad aan de belangen van EU-burgers."

De Europese Unie zwakt haar klimaatafspraken af ten gunste van de industriëlen

De dag na de Top van Ban Ki-moon heeft de Milieucommissie van het Europees Parlement groen licht gegeven aan een lijst van zware industrieën die de komende jaren zullen kunnen genieten van gratis CO2-uitstootrechten.

Bedrijven moeten normaal rechten kopen voor de CO2 die ze uitstoten. Dit beleid hoopte om bedrijven aan te moedigen minder vervuilende processen te ontwikkelen, maar de huidige marktprijs (± 6 euro per ton CO2) is allesbehalve een stimulerend middel. De Europese Commissie heeft een lijst opgesteld van sectoren die van vrijstellingen kunnen genieten omdat ze een nadelige concurrentiepositie in de mondiale markt zouden hebben en daarom riskeren hun activiteiten te delocaliseren. Opvallend: op de lijst staan de staal- en cementsectoren. Dit klimaatbeleid is totaal absurd. Niet alleen deelt het overvloedig uitstootrechten uit aan de meest vervuilende grote bedrijven en laat het toe om niet gebruikte rechten door te verkopen op de koolstofmarkt (staalproducent Arcelor Mittal heeft er al miljoenen mee verdiend) maar daarnaast geeft het nu ook een aantal bedrijven de mogelijkheid om gratis CO2 uit te stoten.

Deze beslissing toont de logica van de nieuwe Commissie: laat de belangen van de industrie voorgaan op die van de bevolking en het klimaat. Dit voorbeeld is maar het begin van een reeks andere die onvermijdelijk zullen worden in een Commissie waar de winst primeert boven het klimaat en het welzijn van de bevolking.

 
(1) Het magazine MO* en de website MO.be worden uitgegeven door Wereldmediahuis vzw. De leden van Wereldmediahuis vzw zijn: - 11.11.11 vzw, Broederlijk Delen vzw , fos Socialistische Solidariteit vzw, Oxfam-Wereldwinkels vzw , Plan België vzw , Trias vzw , Vredeseilanden vzw , Wereldsolidariteit vzw , Stichting Liedts-Meesen , Incofin cvso

Deel dit artikel