Ecuador beslist om ecologische organisatie niet te ontbinden

Opgeluchte gezichten. Acciòn Ecológica mag blijven.

Het Ministerie van Milieu van Ecuador heeft bekendgemaakt dat ze niet ingaat op de vraag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om Acción Ecológica te sluiten. Opluchting alom want niettegenstaande de beschuldigingen op juridisch drijfzand waren gebouwd werd er toch gevreesd dat de organisatie zou worden ontbonden.

Eind vorig jaar klopten functionarissen van het Ecuadoraanse Ministerie van Milieu aan bij 11.11.11-partner Acción Ecológica, met het bericht dat de organisatie zou ‘uitgedoofd’ en ‘ontbonden’ worden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken had op deze procedure aangestuurd, omdat de organisatie 'andere doelstellingen zou nastreven dan waarvoor ze opgericht werd'. Zo zou ze acties en gewelddadige feiten van de Shuar-gemeenschappen ondersteund hebben.

Deze week werden Acción Ecológica en vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontboden op het Ministerie van Milieu. Er werd gevreesd dat de organisatie gedwongen zou worden ontbonden. 

Déjà vu

De sluitingsprocedure volgde precies hetzelfde stramien als 3 jaar geleden, toen de organisatie Pachamama - ook net voor de eindejaarsfeesten - gesloten werd om gelijkaardige redenen. Toen lagen protestacties van inheemse Amazonegemeenschappen tegen nieuwe petroleumexploitaties aan de basis van het ongenoegen van de regering. Deze keer zijn het de protestacties van de Shuar-indianen in het zuiden van Ecuador, tegen de grootschalige mijnbouw in hun territorium. Beide ecologische organisaties ondersteunen inderdaad de inheemse gemeenschappen in de verdediging van hun rechten en hun omgeving, maar steeds vanuit een pacifistische overtuiging.

Op 6 januari bezorgde Acción Ecológica een verdedigingschrift aan het Ministerie van Milieu onder het motto "Ayer, hoy y siempre" (gisteren, vandaag, morgen).  Dat gebeurde met het nodige tromgeroffel

Correa en de ecologische beweging

Het is niet de eerste keer dat Acción Ecológica onder vuur ligt. In 2009 ondernam de regering ook al een poging om de organisatie te sluiten. Door de grote golf van solidariteit en de argumenten die de valse beschuldigingen ontkrachtten, werd deze beslissing toen ingetrokken.

De intimidaties tegen Acción Ecológica gaan in stijgende lijn. De meeste agressie gaat uit van de overheid (63%). Vooral de activiteiten rond olie (70%) en mijnbouw (27%) liggen onder vuur.

President Correa houdt helemaal niet van de ecologische beweging, die hij al meer dan eens bestempelde als kinderachtig en naïef. Correa schildert zichzelf internationaal graag af als progressieve leider, verdediger van de natuur en van de mensenrechten, terwijl hij in de praktijk sterk inzet op uitbreiding van de exploitatie van olie en mineralen, met ernstige gevolgen voor de lokale gemeenschappen en het milieu.

Een aantal jaren lang wierp hij zich op als de grote promoter van het Yasuni-initiatief. Dat hield in dat de petroleum in dit belangrijke natuurgebied van Ecuador in de grond zou blijven, op voorwaarde dat de internationale gemeenschap deze ecologische daad zou compenseren met een financiële vergoeding. Die vergoeding bleef uit en ondertussen heeft Correa toelating gegeven om de petroleum boven te halen in het Yasuni-gebied.

#SOS Acción Ecológica

Ook deze keer komen er uit alle hoeken van de wereld solidariteitsbetuigingen met Acción Ecológica en met de Shuar-gemeenschappen. De bekende activiste Naomi Klein tweette onmiddellijk dat het een schande was dat één van de belangrijkste milieuorganisaties ter wereld bedreigd wordt met sluiting.

11.11.11

Vele mensenrechten- en milieuorganisaties, waaronder ook 11.11.11 en andere Belgische organisaties, hebben de regering van Ecuador al gevraagd om af te zien van deze arbitraire, ondemocratische maatregel.

We hopen dat de Ecuadoraanse regering zich ook deze keer verplicht voelt om de maatregel in te trekken, en dat Acción Ecológica zijn werking integraal kan verderzetten.

Freya Rondelez
Coördinator Zuidkantoor Latijns-Amerika

11.11.11 DOOR:

Zie ook:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels