Europees differentiatiebeleid: dam tegen Israëlische nederzettingengolf

Het federale parlement stemde op dinsdag 8 november 2016 een resolutie over de Belgische rol in het Israëlisch-Palestijns vredesproces. De resolutie roept op te werken aan een verdere verdieping van het Europese "differentiatiebeleid", de systematische uitsluiting van Israëlische nederzettingen uit de bilaterale relaties met Israël. Een stap in de goede richting, vindt 11.11.11, dat Belgische en Europese beleidsmakers oproept de exploderende Israëlische nederzettingenexpansie dringend een halt toe te roepen.

De Israëlische nederzettingenexpansie vormt het belangrijkste obstakel voor een leefbare Palestijnse staat en is een oorlogsmisdaad, maar gaat in hoog en ongestoord tempo voort. Sinds juli 2016 werd de bouw van duizenden nieuwe nederzettingen aangekondigd. Officiële Israëlische data tonen hoe in de eerste zes maanden van 2016 de constructie van nieuwe nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever toenam met veertig procent.

It's the settlements, stupid

De Europese Unie en België herhalen keer op keer dat nederzettingen illegaal zijn, maar verbinden hier geen consequenties aan. Een doorgedreven "differentiatiebeleid" is een belangrijke stap om de mogelijkheid van een betekenisvol Israëlisch-Palestijns vredesproces levendig te houden. Het kan de Israëlische kostenbatenanalyse van het behoud van de nederzettingen beïnvloeden en een Israëlisch publiek debat op gang brengen over de nederzettingen, en zo de noodzakelijke voorwaarden creëren voor betekenisvolle vredesgesprekken. De EU heeft bovendien een duidelijke juridische verplichting om een situatie die illegaal is onder internationaal recht op geen enkele manier te ondersteunen.

Differentiatie bestaat nu al in beperkte mate. Zo sluiten Europese richtlijnen uit juli 2013 de nederzettingen uit van Europese financieringsmechanismen, en werden in november 2015 richtlijnen uitgevaardigd over de etikettering van nederzettingenproducten. De Europese ambassadeurs in Oost-Jeruzalem (december 2015) en de Europese Raad van Buitenlandministers (januari 2016) roepen ook op tot een verdere toepassing en uitdieping van het differentiatieprincipe.

Tijd voor actie

België moet daarom binnen de EU pleiten voor de verdere verdieping van het differentiatieprincipe, de Europese richtlijnen uit juli 2013 en november 2015 zelf volledig implementeren, en een duidelijke territorialiteitsbeperking inschrijven in alle bilaterale akkoorden met Israël. België en de EU moeten daarnaast de import van nederzettingenproducten verbieden, naar analogie met het Europese importverbod op producten uit de door Rusland geannexeerde Krim.

Willem Staes
Beleidsmedewerker Midden-Oosten

Deel dit artikel