Familiale boeren brengen ontwikkelingsdoelen dichterbij

fam landbouw

Boerenorganisaties leveren een grote bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Dat stellen de FAO en AgriCord in een publicatie, waarin twee cases van Trias opduiken.

Wereldwijd beheren familiale boeren een aanzienlijk deel van de natuurlijke hulpbronnen die onze planeet te bieden heeft. Voor beleidsmakers zijn geïsoleerde boeren moeilijk bereikbaar, maar dat geldt niet voor de ledenorganisaties die hen vertegenwoordigen.

Sleutelrol voor boerenorganisaties

Om maar te zeggen: boerenorganisaties vertolken een sleutelrol bij het behalen van de meeste Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de VN zich vorig jaar gesteld heeft. Door kwalitatieve diensten te verlenen, zorgen landbouworganisaties ervoor dat hun leden toegang verwerven tot krediet en afzetmarkten. Zo klimmen boeren uit de armoede en zijn ze beter in staat om de groeiende wereldbevolking te blijven voeden.

Sterke boerenorganisaties geven ook kansen aan vrouwen en jongeren: ze bevorderen dus de sociale cohesie. Door opleidingen en bedrijfsbegeleiding te organiseren, bestrijden boerenorganisaties de ongelijkheid, die in grote delen van de wereld toeneemt. Tot slot kunnen boerenbewegingen hun leden stimuleren om het ecologische patrimonium - de biodiversiteit - te bewaken.

Cases van Trias

De FAO en AgriCord illustreren hun visie met een reeks praktijkgevallen. Eén ervan is de ondersteuning die Trias biedt aan TKFPI, een coöperatie met 500 boeren in de Filipijnen. In bergachtige gebieden integreren ze de teelt van handelsgewassen in een agroforestry-systeem. Zo combineren de kansarme boeren een extra inkomen met erosiebestrijding.

In het noorden van Tanzania versterkt Trias de positie van de vrouwen bij de nomadische veehouders van de Masai. Ze krijgen sociale begeleiding en trainingen in agrarisch ondernemerschap. Intussen heeft de lokale boerenorganisatie Mviwata zichzelf tot doelgesteld om een derde van de bestuursmandaten ter beschikking te stellen van vrouwen.

Werk aan de winkel

Als we willen dat boerenorganisaties nog betere resultaten boeken op het terrein van de Ontwikkelingsdoelen, moet er volgens de FAO en AgriCord meer steun komen van overheden, de civiele maatschappij en de private sector. In de eerste plaats moeten boeren - zowel individueel als in groep - meer rechtszekerheid krijgen.

Vandaag moeten veel boeren knokken voor hun toegang tot grond en andere hulpbronnen. Ook als ze zich verenigen, botsen ze dikwijls op administratieve barrières die hun ondernemingszin fnuiken.

 

Deel dit artikel