11.11.11 terughoudend nadat Felix Tshisekedi werd uitgeroepen tot winnaar presidentsverkiezingen in Congo

Félix Tshisekedi toont een officieel embleem van het presidentschap

Op donderdag 10 januari 2018, om 3 uur 's nachts, werd Felix Tshisekedi uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen in Congo. Na jaren van uitstel en toenemende spanning is het de leider van de historische oppositiepartij UDPS en zoon van Congo's bekendste opposant Etienne Tshisekedi die Joseph Kabila zal opvolgen. Dat betekent ook dat Martin Fayulu, de consensuskandidaat van de politieke oppositie en de gedoodverfde winnaar in de peilingen, de verkiezingen verliest.

Een symbolische gebeurtenis, want nu Tshisekedi op 24 januari de eed heeft afgelegd als nieuwe president, was het de eerste keer in de Congolese geschiedenis dat er een vreedzame machtsoverdracht heeft plaatsgevonden. Geen staatsgreep of moordaanslag, maar verkiezingen bepalen de politieke toekomst van het land. Dat is geen kleine verdienste voor een jonge democratie in een land met enorme armoede- en veiligheidsproblemen.

Maar is alles wel wat het lijkt?

Het verkiezingsproces werd gekenmerkt door uitstel (van 2 jaar, normaal gezien had president Kabila al in 2016 de fakkel moeten overdragen) en repressie. Zo was het gedurende jaren verboden om te betogen en werden mensenrechtenactivisten en kritische journalisten bedreigd en zelfs gearresteerd.

De verkiezingen zelf hadden te kampen met enorme technische problemen. Haperende stemmachines en onvolledige kiezerslijsten zorgden ervoor dat een groot deel van de kiezers hun stem niet konden uitbrengen.

Bovendien besliste de kiescommissie enkele dagen voor de verkiezingen dat de verkiezingen niet zouden doorgaan in de regio rond Beni, Butembo en Yumbi, waardoor zo'n 1,2 miljoen kiezers uitgesloten werden van het kiesproces. Dat deze regio's bekendstaan als pro-Fayulu is één van de belangrijkste argumenten van diens medestanders om de resultaten aan te vechten. Tshisekedi won immers met slechts 680.000 stemmen verschil van Fayulu, reden genoeg om te opperen dat indien meer kiezers konden deelnemen aan de stembusgang, het resultaat er misschien anders had uitgezien.

Het is van essentieel belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de manier waarop de stemmen geteld zijn en waarom er een groot verschil is tussen de officiële resultaten en de resultaten van de verkiezingsobservatoren

Naast deze eerder technische twistpunten leeft er bij velen het vermoeden dat er actieve fraude gepleegd is en dat de resultaten gemanipuleerd zijn ten voordele van Tshisekedi. Volgens de bisschoppenconferentie van de Katholieke Kerk (CENCO), die zelf een 40.000-man sterke verkiezingsobservatiemissie aanstuurde, komt de uitslag niet overeen met de resultaten die ze zelf verzameld hebben.

Voor 11.11.11 is het belangrijk dat België en de Europese Unie terughoudend reageren op de uitslag van de verkiezingen in Congo. Het is van essentieel belang dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de manier waarop de stemmen geteld zijn en waarom er een groot verschil is tussen de officiële resultaten en de resultaten van de verkiezingsobservatoren.

Ons land moet dan ook de Europese Unie en de VN-Veiligheidsraad aansporen om er bij de Congolese kiescommissie op aan te dringen om maximale transparantie te verschaffen en de gedetailleerde resultaten van de verkiezingen te publiceren.

Bovendien vraagt 11.11.11 ook om er op toe te zien dat het verdere verloop van het proces (waaronder ook eventuele betwistingen van de resultaten) op een correcte manier verloopt.

Tot slot vraagt 11.11.11 de Belgische regering om bij haar Congolese collega's te pleiten voor het ongedaan maken van de zware beperkingen van de fundamentele rechten en vrijheden van de Congolese bevolking. Zo moeten vreedzame protesten worden toegelaten en moet het internet, het sms-verkeer en de signalen van internationale radiozenders zo snel mogelijk hersteld worden.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels