Filipijnen : Een nieuwe nationale coalitie voor het recht op gezondheid.

Filipijnse coalitie recht op gezondheid

Onze Filipijnse partners zijn onlangs gestart met een coalitie voor het recht op gezondheid. Op die manier willen ze campagnes versterken en zo druk zetten op de politieke hervormingen en de wetgevende agenda.

De partners van G3W en leden van verschillende sociale bewegingen hebben hun krachten gebundeld om een coalitie voor het recht op gezondheid op de Filipijnen te creëren. Deze coalitie strijdt voor een systeem van gratis, volledige en progressieve gezondheidszorg.

Op initiatief van CHD (Council for Health and Development) groepeert de coalitie ngo's, universiteiten, religieuze groepen, volksorganisaties en lokale activisten rond het recht op gezondheid. Al deze groepen strijden samen om het recht op gezondheid voor de hele bevolking op te eisen.

Strijd tegen een zeer slechte gezondheidssituatie

De coalitie wil de slechte gezondheidssituatie in het land verbeteren. Vooral gemarginaliseerde groepen (boeren, arbeiders, vrouwen, kinderen en jongeren) hebben hieronder te lijden. Het feit dat de regering zich volledig onderwerpt aan de neoliberale dictaten van de financiële instellingen en de multinationals, maakt de situatie alleen maar erger. Dit beleid leidt ertoe dat het budget voor de gezondheidszorg in de begroting vermindert, dat de gezondheidszorg wordt geprivatiseerd, dat het hoog gekwalificeerd personeel naar geïndustrialiseerde landen vlucht en dat er een strenge reglementering op de intellectuele eigendom bestaat die de grote farmaceutische producenten bevoordeelt.

Dit heeft verschrikkelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Het is inderdaad zo dat een groot deel van de bevolking, voornamelijk de kinderen, ondervoed is. Save the children stelt: "Ondanks een goede economische groei in de laatste jaren, komt ondervoeding zeer vaak voor in het land. Er zijn meer ondervoede kinderen in de Filipijnen dan in Ethiopië of in de Democratische Republiek Congo.

Infectieziekten zoals tuberculose en pneumonie, ziektes die nochtans kunnen genezen worden met preventieve zorgen, blijven elk jaar honderden kinderen doden in de Filipijnen. Elk jaar sterven er ook 5000 moeders tijdens de bevalling en sterven er meer dan 70 000 kinderen jonger dan 5 jaar.

Dit is nog een extra reden om onze krachten te bundelen met de andere organisaties en een grote coalitie voor het recht op gezondheidszorg te vormen.

Meer dan 100 vertegenwoordigers uit diverse sectoren, ngo's die werken rond gezondheidszorg, een oud minister van volksgezondheid en medewerkers van G3W waren aanwezig op de voorstelling van de nieuwe coalitie.

"Dankzij deze coalitie zal onze strijd voor de gezondheidszorg een veel grotere impact hebben", legt Dr. Eleanor Jara, directeur van het CHD, uit. De coalitie stelde er ook haar duidelijke eisen voor.

Wij vragen aan de Filipijnse regering om:

  • Gratis, gepaste en efficiënte gezondheidszorg aan alle burger aan te bieden;
  • Te stoppen met het privatiseren van de gezondheidssector en ook te stoppen met het verminderen van het aantal werknemers in de sector;
  • De gezondheidszorg opnieuw te nationaliseren;
  • Een gepast budget, in overeenstemming met de noden van de Filipijnse bevolking te voorzien, door minstens 5% van het BBP (bruto binnenlands product) in de begroting te voorzien voor gezondheid;
  • Een duidelijk plan op te stellen voor de ontwikkeling van het personeelsbeleid in de gezondheidssector;
  • De farmaceutische industrie te nationaliseren en er een efficiënte sector van te maken die goede medicijnen produceert die efficiënt zijn en die voor de gehele bevolking niet te veel kosten;
  • De vaak voorkomende corruptiepraktijken in politieke milieus stoppen en bestraffen;
  • De socio-economische en politieke factoren aanpakken die de gezondheidszorg beïnvloeden, zoals de buitenlandse dominantie in de economie van het land, het gebrek een land en werk, de lage lonen, het gebrek aan voedselveiligheid, huisvesting en andere sociale diensten.

Dankzij deze eisen zullen de organisatoren veel mensen kunnen mobiliseren om hun recht op toegang tot de gezondheidszorg te verdedigen.

Met dit korte filmpje heeft de coalitie onmiddellijk een petitie tegen de privatisering van de openbare ziekenhuizen opgestart.

Auteur: Andrew Aytin (G3W)

Viva Salud DOOR:

Deel dit artikel