Financiële Transactietaks neemt belangrijke horde

Op 10 oktober werd een belangrijke stap gezet naar een Europees akkoord over de financiële transactietaks, bekend als de Tobintaks. In december dient zich een nieuwe deadline aan. Op de weg daarnaartoe liggen nog een aantal struikelblokken.

Waar staan we met de financiële transactietaks (FTT)?

In 2011 lanceerde de Europese Commissie het voorstel om een kleine heffing in te voeren op transacties in financiële producten (0,1% voor aandelen en obligaties, 0,01% voor derivaten), met stabilisering van het financiële systeem als voornaamste doel. Maandag 10 oktober zaten de ministers van Financiën van de tien deelnemende landen opnieuw samen over de praktische uitwerking.

Tot een finale tekst kwam het niet, maar er werd wel een akkoord gevonden over de basisprincipes voor de reikwijdte van de taks. In december dient zich een nieuwe deadline aan.

Breed draagvlak

Dat er nog steeds geen FTT is, druist in tegen het brede draagvlak ervoor in ons land. Een opiniepeiling van Research Now in opdracht van Oxfam toont dat 82% van de Belgen vindt dat de financiële sector moet bijdragen aan de kosten van de financiële crisis. 61% is voorstander van de FTT.

Ook economen en politici spreken zich uit als voorstander. In een open brief pleiten o.a. economen Frank Vandenbroucke, Olivier De Schutter en Philippe Van Parijs voor een snelle invoering van de taks.

Premier Michel verklaarde op de Algemene Vergadering van de VN dat de FTT 'niet meer dan een kwestie van elementaire rechtvaardigheid is'.

Nieuwe deadline voor Europees akkoord

Helaas zijn nog niet alle struikelblokken van de baan en is de uitdaging nu om het project niet te laten uithollen.

Zo ligt de vrijstelling van pensioenfondsen, een bekommernis van minister van Financiën Van Overtveldt, op tafel. Ook moeten de tarieven nog worden vastgelegd, waarbij het risico bestaat dat tarieven dermate laag worden gesteld dat het effect van de taks minimaal is, zowel voor financiële stabiliteit als fiscale opbrengsten.

Een Europees akkoord over een sterke taks met zo weinig mogelijk vrijstellingen is cruciaal. Daarbij pleit 11.11.11 voor concrete engagementen om de opbrengst aan te wenden voor internationale ontwikkeling, klimaatbeleid en sociaal beleid.

Sarah Van den Broucke

Deel dit artikel