Focus on the Global South

Sinds 1995 inspireert Focus on the Global South met zijn scherpe analyses vele sociale organisaties in Azië en zelfs daarbuiten. Maar omdat papieren analyses te weinig verandering teweegbrengen,  betrekt het netwerk deze organisaties ook bij campagnes. 

Focus on the Global South beschikt over drie kantoren, in Bangkok, New Delhi en Manilla. Daarnaast werkt het nauw samen met de civiele maatschappij in onder andere Cambodja, China, Indonesië en Vietnam.

Thema's

  • Hulpbronnen zoals land, water en bossen beschermen tegen privatisering en commercialisering.
  • Alternatieven uitwerken voor de ver doorgedreven vrijhandelsagenda en de wildgroei van bilaterale handelsakkoorden.
  • Acties opzetten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
  • Democratie en inspraak van de bevolking promoten in regio's die lijden onder populisme en mensenrechtenschendingen.

Deze thema's zijn momenteel bijzonder relevant in Azië. 

 

Resultaten

Focus on the Global South brengt verschillende maatschappelijke actoren samen, ondersteunt hen en versterkt hun capaciteiten. Twee voorbeelden bij uitstek zijn het World Social Forum (WSF) en Our World Is Not For Sale (OWINFS), waarvan het mee de grondvesten legde.

Het WSF brengt honderden sociale organisaties, milieugroepen en ngo's uit de hele wereld samen om strategieën uit te tekenen en campagnes op te zetten. Globale campagnes voor waardig werk of tegen de privatisering van water hebben hun roots in het WSF.

Het wereldwijde netwerk OWINFS verenigt honderden groepen die pleiten voor een alternatief handelsbeleid, waarbij de grote bedrijven niet langer de wet voorschrijven. 

Verder pleit Focus on the Global South samen met 11.11.111 en vele andere groepen voor strikte richtlijnen voor investeringen in de landbouw. Het vertegenwoordigt de ngo's in het wereldwijde Committee on World Food Security, dat deze richtlijnen momenteel bespreekt, en verdedigt er de belangen van de kleine boeren.