Geen Europees geld voor het Burundese leger

De missie van de Afrikaanse Unie in Somalië (AMISOM) is van groot belang in de strijd tegen de terroristische groep Al-Shabaab in dit land. De Europese Unie, één van de belangrijkste donors van AMISOM, houdt sinds maart 2016 haar steun in omdat een groot deel ervan naar de Burundese staatskas vloeit. Ze mag niet toegeven aan de druk van de Afrikaanse Unie om weer met geld over de brug te komen.

AMISOM gebruikt de Europese financiering om de salarissen van de militairen te betalen. In totaal gaat het om zo'n 5 miljoen euro per maand. Als dit geld, of een deel ervan, naar de Burundese staatskas vloeit, dan steunt Europa ongewild het repressieapparaat van de regering van deze Centraal-Afrikaanse staat. En dat gaat in tegen de sancties die de EU in maart 2016 instelde, want die verbieden elke directe financiering van de Burundese overheid.

Burundi en de Afrikaanse Unie zetten de EU onder grote druk om toch met financiering over de brug te komen. Burundi dreigde immers met een proces tegen de Afrikaanse Unie wegens wanbetaling én met de terugtrekking van zijn soldaten uit AMISOM. De commissaris van de Afrikaanse Unie voor Vrede en Veiligheid, Smaïl Chergui, bracht op 19 januari een bezoek aan Burundi en ondertekende er onder grote mediabelangstelling een 'akkoord' dat de financiering van de Burundese soldaten 'verzekert'. De Europese Unie heeft nog niet gereageerd op dit akkoord.

11.11.11 is ervan overtuigd dat een (eventuele) financiering van Burundese soldaten door de Europese Unie de Burundese bevolking een verkeerd signaal zendt. Bovendien is deze steun in strijd met de sancties van maart 2016 en niet compatibel met een coherente Europese strategie voor de bescherming van mensenrechten, democratie en vrede en veiligheid op het Afrikaanse continent.

Het Europese parlement keurde op 19 januari een resolutie goed die de zware mensenrechtenschendingen, waaronder buitenrechtelijke executies, foltering, gedwongen verdwijningen en de totale straffeloosheid hiervoor scherp veroordeelde. Door de repressie zijn vandaag al meer dan 330.000 Burundezen gevlucht naar de buurlanden. 11.11.11 vraagt België dan ook om er bij de Europese Unie voor te pleiten een oplossing te zoeken voor de financiering van AMISOM, maar in geen geval het Burundese leger te financieren.

Pieter-Jan Hamels

Deel dit artikel