Gemeenschappelijke positie Syrië Midden-Oostenplatform 11.11.11 en CNCD-11.11.11

syria aleppo verwoest

Een duurzame oplossing voor de Syrische oorlog kan enkel politiek zijn.

De oorlog in Syrië gaat van kwaad naar erger. Nadat een nieuwe poging tot een staakt-het-vuren midden september 2016 mislukte, wordt Oost-Aleppo genadeloos onder vuur genomen. Rusland en het Syrische regime vallen op grote schaal ziekenhuizen, scholen en andere burgerinfrastructuur aan. 

Alle strijdende partijen worden ondertussen bewapend en gefinancierd door buitenlandse actoren die een enorme verantwoordelijkheid hebben in de escalatie van de Syrische proxy oorlog. Syrië is meer dan ooit een schaakbord waarop verschillende nationale, regionale en internationale actoren hun pionnen bewegen. Alle strijdende partijen schenden het internationaal recht. 

Het doelbewust viseren van burgers voedt de Syrische vluchtelingenstroom, versterkt de aantrekkingskracht van extremistische groepen en bemoeilijkt elke ernstige poging om vredesgesprekken op te starten.  De humanitaire situatie is catastrofaal.

De Belgische regering besloot op 13 mei 2016 ook de militaire missie tegen IS uit te breiden van Irak naar Syrië, hoewel hier geen internationaalrechtelijk mandaat voor is.

Het Midden-Oostenplatform is geen voorstander van de huidige Belgische deelname aan de Internationale Coalitie tegen IS. Een Belgische deelname aan de luchtaanvallen tegen IS leidt de aandacht af van belangrijkere prioriteiten als het herstel van een nationaal staakt-het-vuren en concrete maatregelen ter bescherming van Syrische burgers, de bevordering van de vredesgesprekken in Genève, en de voorbereiding van een post-conflict Syrië. België kan hier een veel nuttigere rol in spelen.

Een duurzame oplossing voor de Syrische oorlog kan enkel politiek zijn. 

 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel