Geweld in Beni, Kasaï en Tanganyika: wat doet België?

Kasaï-Central, in het centrum van Congo, wordt geteisterd door gruwelijk geweld. Het conflict tussen de gewapende milities 'Kamuina Nsapu' en de Congolese regering is uitgebreid naar 4 verschillende provincies in centraal Congo met honderdduizenden vluchtelingen en honderden doden tot gevolg.

Naast het brutale geweld van de milities, die kindsoldaten inzetten en onlangs nog 40 politieagenten vermoordden, maakt ook het regeringsleger zich schuldig aan zware mensenrechtenschendingen waaronder het executeren van burgers. Sinds januari zijn er meer dan 22 massagraven gevonden. Op 28 maart werden de vermoorde lichamen van 2 VN experten teruggevonden. Het is de eerste keer VN experten vermoord worden in Congo.

Ook de regio rond Beni, in de provincie Noord-Kivu in het oosten van het land, wordt geteisterd door geweld. Sinds 2014 vielen er al meer dan 700 doden. Hoewel de grootste en duurste vredesmacht van de Verenigde Naties ter wereld er een grote aanwezigheid heeft, slaagt ze er niet in om het geweld te doen stoppen. In de provincie Tanganyika zijn er 370.000 mensen op de vlucht geslagen nadat conflicten uitbraken tussen Luba en Twa gemeenschappen in juli 2016. UNICEF schat dat er zo'n 2 miljoen kinderen ernstig en acuut ondervoed zijn als gevolg van de verschillende conflicten. Het gebrek aan aandacht hiervoor is schrijnend. De humanitaire coördinator van de VN in Congo smeekte de internationale gemeenschap op 20 maart 2017 om meer te doen. De VN schat dat er zo'n 278 miljoen dollar gevonden moet worden om tegemoet te komen aan de humanitaire noden in het land.

Congo zit al ruim een jaar in een diepe politieke crisis. Het mandaat van president Kabila liep af in december 2016, maar verkiezingen werden nooit georganiseerd. De bijna exclusieve concentratie van de politieke elite op de verlammende machtsstrijd in Kinshasa creëert op verschillende plaatsen een machtsvacuüm. Hierdoor worden lokale spanningen slecht gemanaged en krijgen ze de kans uit te groeien tot grootschalige gewapende conflicten.

De veiligheidsproblemen in Congo bedreigen de stabiliteit van het land, het goed verloop van de verkiezingen en hebben een zware humanitaire impact. 11.11.11 vraagt dat België en de rest van de internationale gemeenschap zich ten volle inzetten voor vrede en veiligheid in Congo, gerechtigheid voor de slachtoffers van het geweld en alles doen om tegemoet te komen aan de humanitaire noden. Een onafhankelijk en internationaal onderzoek naar het geweld in Kasai, Tanganyika en Beni, druk op de Congolese regering om daders van mensenrechtenschendingen te vervolgen en een grotere bijdrage aan het Humanitarian Respons Plan (HRP) van de Verenigde Naties zijn dringend nodig.

Pieter-Jan Hamels

Deel dit artikel