11.11.11 partners: 'Goede' grootschalige mijnbouw bestaat niet

Stad aan de rand van de mijn Cerro de Pasco (op de foto Aryanto  van Publish What You Pay - Indonesia

Vorige week was het in Lima verzamelen geblazen voor een grote internationale vergadering van EITI. Het 'Extractive Industries Transparency Initiative' brengt overheden, bedrijven en civiele organisaties uit alle hoeken van de wereld samen voor overleg rond transparantie van de geldstromen in de grondstoffensector.

Nogal wat partners van 11.11.11 zijn actief rond transparantie en sociale verantwoordelijkheid van de mijnbouwsector en waren daar aanwezig. We maakten van de gelegenheid gebruik om een uitwisseling te organiseren tussen onze Aziatische en Latijns-Amerikaanse partners.

Same same but different

Grootschalige of kleinschalige mijnbouw. De nefaste impact op het milieu, de schending van rechten van inheemse bevolkingen, de criminalisering van het protest, de toenemende armoede in de mijnstreken, beperken zich niet tot een welbepaald continent.

Toch zijn er er een aantal significante verschillen. En die hadden allemaal te maken met de aan- of van afwezigheid wettelijke bescherming.

In Indonesië en de Filippijnen is het legaal kader dat milieustandaarden beschermt en de consultatie van de inheemse bevolkingen reguleert sterker uitgewerkt maar het wordt niet consequent toegepast. In Peru daarentegen, werden de voorbije drie jaar alsmaar meer wetten en normen uitgevaardigd ten koste van milieu en de mensenrechten. Daar is wellicht het aandeel van de mijnbouw aan de respectievelijke BNP's niet vreemd aan: in de Filippijnen 1%, in Peru 11%.

We hebben mijnbouw nodig om te voldoen aan fundamentele menselijke noden maar dit moet gebeuren op een beheersbare schaal zodat de gevolgen niet zo nefast zijnCesar Padilla, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina

Grootschalige mijnbouw is nefast voor het milieu. Edwin Alejandro van Red Muqui (Peru) bij een vervuilde laguna

Een andere factor van belang is de aanwezigheid van een performante lokale overheid die autonoom kan beslissen over de ontginning van natuurlijke rijkdommen. Dat is het geval in Indonesië, en vooral de Filippijnen, maar veel minder in Peru.

Slecht en slechter

Over één ding zijn alle partners het eens: 'goede' grootschalige mijnbouw bestaat niet. Cesar Padilla van OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina): " Er is slechte en slechtere grootschalige mijnbouw. Alle grootschalige mijnbouw is nefast, net door de grootschaligheid want die vertaalt zich meteen ook in grootschalige nefaste gevolgen. We hebben mijnbouw nodig om te voldoen aan fundamentele menselijke noden maar dit moet gebeuren op een beheersbare schaal zodat de gevolgen niet zo nefast zijn".

Jaybee Garganera (ATM – Filippijnen): "Het concept van verantwoordelijke mijnbouw is een mythe. Het is een verkoopspraatje van de bedrijven."

Bezoek aan open-pit mijnen

 

Vernielde huizen

Dat bleek ook uit het bezoek aan de mijnen in Cerro de Pasco, La Oroya en Morococha. "Het was alsof we een mogelijke toekomst van de Filippijnen met open-pit mijnbouw konden zien. Ik ben er nu nog meer dan ooit van overtuigd dat we alles moet doen om dit tegen te houden." Aldus Starjoan Villanueva van Bantay Kita (Filippijnen)

Bij het zien van de nefaste gevolgen voor het milieu, de gezondheid van de lokale bevolking en de gedwongen verhuizing van de gemeenschap, hield ook haar collega, Cielo Magno, er een belangrijke boodschap aan over: "Of de gemeenschappen nu voor of tegen mijnbouw zijn, centraal is en blijft de bescherming van sociale rechten, mensenrechten en milieurechten. Het is van uiterst belang dat we blijven samenwerken met gemeenschappen en hen informeren om hun kennis en bijgevolg kansen op beleidsbeïnvloeding en onderhandeling te versterken."

De strijd gaat verder.

Onze partners uit Peru, Indonesië en Filippijnen. De strijd gaat verder

 

Omwille van verwerkingskosten, is het toegestane minimumbedrag € 10


Steun de strijd van onze partners voor een meer transparante en sociaal verantwoordelijke mijnbouwsector.

 

11.11.11 DOOR:

Petitie

Binnenkort stemt Europa over een regelgeving over een verantwoord aankoopbeleid van ertsen. Doe mee met onze actie voor een bindende, efficiënte regelgeving.

conflictmineralen petitie 3

Opdat deze onderhandelingen zouden uitmonden in een bindende regelgeving zal een meerderheid van de Europese lidstaten zijn standpunt moeten bijstellen. 

Stuur een bericht naar de verantwoordelijke politici met de vraag te stemmen voor een bindende en doeltreffende regulering.

Doe mee met onze actie

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels