Handelsbesprekingen EU-Filipijnen verontrusten ngo's

Ondanks de belofte van de EU voor meer transparantie bij handelsbesprekingen stellen we vast dat over deze onderhandelingen niets publiek is. Er was enkel een mondelinge aankondiging die we toevallig vernamen. Er is niks terug te vinden over mandaat, timing of plaats. Daarom hielden we een kleine actie op de koer van 11.11.11. We vragen de EU ook om zich te houden aan hun belofte voor meer transparantie.

Op 23 mei startten in Brussel handelsbesprekingen tussen de Filipijnen en de EU. Deze onderhandelingen kunnen leiden tot het meest verregaand akkoord inzake vrijhandel van de Filipijnen. Twee Filipijnse activisten van het EU-ASEAN FTA Campaign Network zijn deze week in Brussel om samen met 11.11.11 en andere Belgische en Europese ngo's hun bezorgdheid te uiten over de richting die de onderhandelingen lijken uit te gaan.

Ana Maria Nemenzo is een doorwinterde pleitbezorgster van vrouwenrechten en toegang tot gezondheidszorg. "Wij vrezen voor de gevolgen voor de volksgezondheid door het duurder worden van geneesmiddelen. De EU heeft in diverse vrijhandelsakkoorden sterk gepleit voor het respecteren van intellectuele eigendomsrechten (IER). Dat druist in tegen de geest van onze wetgeving inzake goedkope medicijnen. Filipino's moeten nu gemiddeld 60% van de kostprijs zelf betalen, dus als geneesmiddelen duurder worden is dat problematisch voor miljoenen arme Filipino's."

De EU pleit voor het verstrengen van de intellectuele eigendomsrechten.Wij vrezen voor de gevolgen voor de volksgezondheid door het duurder worden van geneesmiddelen. Ana Maria Nemenzo

"De WHO verdedigt de stelling dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen afhankelijk moet zijn van behoefte, en niet van financiële draagkracht. Helaas wordt dit principe de afgelopen jaren ondermijnd door de sterke nadruk op octrooien in de zgn. nieuwe generatie vrijhandelsovereenkomsten. Het verder inperken van betaalbare generieke geneesmiddelen betekent vooral voor de armere gezinnen dat ze minder kans hebben op genezing."

Joseph Purugganan, coördinator van de denktank Focus on the Global South - Philippines en trekker van het EU- ASEAN FTA campagnenetwerk, is eveneens van de partij. Hij verwacht dat de EU en de Filipijnen de lof zullen zwaaien over de positieve impact van de handels- en investeringsakkoorden van de afgelopen decennia, en dit zullen linken aan de gestage groei van de Filipijnse economie.

We vrezen dat het akkoord niet zal leiden tot meer rechtvaardige en duurzame ontwikkeling, maar tot een nog grotere concentratie aan rijkdom, meer ongelijkheid, het vernielen van het milieu en de uitholling van de mensenrechten. Joseph Purugganan

Joseph Purugganan  en Ana Maria Nemenzo uiten hun bezorgheid over de mogelijke gevolgen van een vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Filipijnen

"We komen naar Brussel om dit verhaal van groei en ontwikkeling in vraag te stellen. We hebben niks tegen betere betrekkingen tussen de EU en de Filipijnen, maar we hebben wel vragen bij de richting die dit strategisch partnerschap lijkt uit te gaan. We denken dat dit niet zal leiden tot meer rechtvaardige en duurzame ontwikkeling, maar tot een nog grotere concentratie aan rijkdom, tot meer ongelijkheid, het vernielen van het milieu en de uitholling van de mensenrechten."

"Bij het aankondigen van de onderhandelingen was EU-Commissaris voor Handel, Cecilia Malmström, glashelder. Ze noemde het een belangrijke mijlpaal in de relaties omdat de Filipijnen momenteel één van de snelst groeiende economieën is. Ze wil ervoor zorgen dat Europese bedrijven deze markt van 100 miljoen consumenten kunnen aanboren. Daarom zal de EU sterk pleiten voor een betere bescherming van investeerders, voor een restrictief beleid rond intelectuele eigendomsrechten en voor coherentie in de regelgeving."

Mensenrechten

Nemenzo en Purugganan wijzen ook op het belang van de mensenrechten tijdens de onderhandelingen. De Europese Ombudsman heeft de Europese Commissie van 'wanbeheer' beschuldigd omdat de Commissie een handelsakkoord met Vietnam heeft onderhandeld zonder daarbij een analyse van de mensenrechten te maken, iets wat nochtans een verplichting is.

De EU moet toezien op het respecteren van mensenrechten. In juni treedt Duterte aan, en die heeft al laten weten dat mensenrechten voor hem geen geen prioriteit zijn.Joseph Purugganan

Purugganan: "We kunnen ervan op aan dat het akkoord tussen de EU en Vietnam het model wordt voor dat met de Filipijnen, en we moeten er dus op toezien dat er dit keer wel een analyse van de mensenrechten komt. Bovendien treedt eind juni een nieuwe regering aan onder leiding van Duterte, en die heeft al opgemerkt dat voor hem mensenrechten geen prioriteit zijn."

Steun van Europese ngo's

Ana Maria is blij met de steun van Europese civiele maatschappij: "We zijn verheugd dat men in Europa verder kijkt dan TTIP. Voor ons zijn deze onderhandelingen een soort TTIP, want deze onderhandelingen kunnen leiden tot het meest verregaand akkoord inzake vrijhandel van de Filipijnen".

Naast 11.11.11 zijn ook G3W-M3M, Entraide et Fraternité, Philippinenbüro en TNI actief betrokken bij deze campagne. Met dit bezoek proberen we ook interesse te wekken bij andere Europese organisaties.

Kris Vanslambrouck
Inhoudelijk medewerker partnerwerking Azië

 

Steun onze partners en hun strijd voor het respecteren van mensenrechten in vrijhandelsakkoorden.

Omwille van verwerkingskosten, is het toegestane minimumbedrag € 10

11.11.11 DOOR:

Zie ook:

  • Citra Mina workers 
    Artikel over de schending van arbeids- en mensenrechten in de commerciele vissector, één van dé sectoren waar men investeringsakkoorden wil afsluiten.
  • Signing away sovereignty
    Rapport over hoe investeringsakkoorden de regulering van de mijnindustrie in de Filipijnen bedreigen.

 

 

Deel dit artikel