Hoe Europese handelsakkoorden en klimaatbeleid elkaar tegenwerken

climatZee

Op vrijdag 22 april ondertekenen de landen van de Europese Unie in New York plechtig met de ene hand het VN-klimaatakkoord.

Tegelijkertijd werken ze onverstoorbaar door aan vrijhandelsakkoorden zoals het TTIP. De Belgische ngo G3W oefent in een studie forse kritiek uit op het gebrek aan samenhang van het Europese handels- en klimaatbeleid.

"Het zijn juist de vrijhandelsakkoorden die het klimaatprobleem verergeren. Het Zuiden is daar als eerste de dupe van, de EU zelf zal er pas later mee worden geconfronteerd. "Handelsakkoorden zijn een instrument die multinationals makkelijk toegang geven tot grondstoffen in het Zuiden, zonder op te draaien voor de milieu-impact. Door de ongelijke krachtsverhoudingen tussen een economisch blok als de EU en die landen, slagen ze er ook in. De gevolgen voor de klimaatverandering zijn niet moeilijk te raden" aldus G3W.

't Zijn juist de vrijhandelsakkoorden die ' t klimaatprobleem verergeren. Het Zuiden is daar als eerste de dupe van.

Anne Denis, beleidsmedewerkster G3W: "We tonen in onze studie aan dat er weinig samenhang is tussen wat de EU zegt en wat ze doet. Ze moet ambitieuze maatregelen nemen tegen de CO2-uitstoot en de klimaatverandering aanpakken. De EU draagt een historische verantwoordelijkheid ten opzichte van het Zuiden: klimaatrechtvaardigheid mag geen loze kreet blijven. Samen met de sociale bewegingen willen we de strijd tegen klimaatverandering en vrijhandel opvoeren, zodat onze regeringen niet langer de multinationals en hun profijtbeluste gedrag vooropstellen maar de bevolking en de planeet."

De G3W-blog van Anne Denis die ter gelegenheid van Earth Day, 22 april 2016 verscheen op MO.

 

 

Deel dit artikel