Hoe houdt het personeel van een ziekenhuis in Gaza dat vol in oorlogstijd?

Gaza

Op dinsdag 19 augustus begonnen de bombardementen op Gaza opnieuw na een staakt-het-vuren van bijna 9 dagen. Sindsdien vielen er opnieuw tientallen doden, wat de totale dodentol bij de Palestijnen op meer dan 2000 brengt. We spraken met Ahmad Muhanna, de medisch directeur van het Al Awda ziekenhuis in Jabaliya om te weten hoe de situatie ter plaatse is.
g3W 


Dr. Muhanne is zelf anesthesist en werkt de hele oorlog in het ziekenhuis. "Ons werkschema in oorlogstijd bestaat uit een afwisseling van 24 uur dienst en 24 uur rust," legt hij uit, "maar soms duurden de shiften meer dan 36 uur, omdat niet al het personeel veilig naar het ziekenhuis kon komen."

De stocks van het ziekenhuis verminderen zienderogen. (Foto: Anne Pacq)
Al Awda kreeg tijdens de eerste 5 weken van het deze oorlog 570 gewonden te verzorgen. Daarnaast verzorgt het ziekenhuis de enige materniteit in het hele noorden van de Gaza-strook. Het medisch personeel kreeg dus op een maand tijd 380 bevallingen te verwerken, waarvan een belangrijk deel keizersneden. Dit is het driedubbel van het normale aantal over zo'n periode. "We zagen ook een forse stijging van het aantal late miskramen en bloedingen tijdens de zwangerschap," zegt Dr. Muhanne, "en dat heeft ongetwijfeld te maken met de angst en de stress waar de zwangere vrouwen in Gaza nu mee te kampen hebben."


"Door de steun die we krijgen, vinden we moed om onze bevolking te blijven bijstaan."


De statistieken zijn dan ook huiveringwekkend. Sinds het begin van de Israëlische bombardementen op 7 juli raakten ongeveer 10.200 mensen gewond. Vooral het lot van de kinderen baart zorgen: 1000 kinderen zullen een levenslange handicap overhouden, 1500 werden wees en 6000 kinderen hebben een ouder die een blijvende handicap opliep door het oorlogsgeweld.

Meer dan 400.000 mensen verblijven opeengepakt in tijdelijke vluchtelingencentra of bij familie. 33 ziekenhuizen en gezondheidscentra liepen schade op door bombardementen. De situatie verergert snel nu er opnieuw bommen vallen. De meesten zijn afhankelijk van de voedselhulp  van de Verenigde Naties. Het tekort aan zuiver water doet de kans op epidemieën stijgen.

Voor het ziekenhuis blijft de elektriciteitsvoorziening een belangrijke kopzorg. Momenteel is één van de twee generatoren die de stroomvoorziening moeten garanderen, buiten werking. Aangezien het net slechts zes uur per dag elektriciteit levert, is dat een hachelijke situatie.

Daarnaast is er het tekort aan medicijnen. Alle ziekenhuizen hebben ermee te kampen maar de publieke ziekenhuizen zijn er iets beter aan toe dan die van ngo's. Als het Palestijnse ministerie van gezondheid nu en dan een lading medicijnen kan binnenbrengen, dan gaat die immers bij voorkeur naar de openbare ziekenhuizen.

Op het einde van onze conversatie bedankt Dr. Muhanne alle Belgische sympathisanten heel hartelijk voor hun interesse in het lot van de mensen in Gaza en voor hun levensnoodzakelijke steun: "De realiteit is heel hard. Zo erg maakten we nog nooit mee. Maar door de steun die we krijgen, vinden we moed om onze bevolking te blijven bijstaan."


Meer info:

G3W wil de UHWC en het Al-Awda ziekenhuis steunen door hen geld te sturen voor de aankoop van medicijnen en brandstof.

Je steunt het noodfonds van Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) door een gift te doen op rekeningnr. BE15 0010 4517 8030 met de vermelding "noodfonds". Je kan ook online een gift doen.
Met een maandelijkse domiciliëring geef je een duurzaam karakter aan je steun.
Giften vanaf 40 euro of meer per jaar geven recht op een fiscaal attest.

Via onze website en Facebook-pagina informeren we je over de concrete acties die we steunen.

 

Deel dit artikel