Hoe vermijd je conflicten in Burundi? 3 acties van onze partner OAP

Ménédore vergrootte haar oogst aanzienlijk dankzij een opleiding van OAP.

In Burundi is het niet altijd even makkelijk werken voor onze partnerorganisaties. Toch zetten de medewerkers van Opération d’Appui à l’Auto-Promotion (OAP) zich mateloos in voor democratisering, inspraak van de burgers, goed bestuur en mensenrechten. Hoewel het pad naar duurzame vrede nog lang niet effen is, banen ze de weg naar een conflictvrije samenleving.

 

Jongerengroepen

 OAP is actief in Bujumbura Rural, een provincie net buiten de hoofdstad. Ze was jarenlang het bastion van rebellengroeperingen. De jongeren die er wonen zijn door beperkte toekomstperspectieven erg vatbaar voor manipulatie. In 2015 braken in heel Burundi rellen uit omdat de president een derde mandaat opnam. Veel jongeren sloten zich toen aan bij gewapende groeperingen en milities.

"De jongeren hadden geen inkomen en geen enkel toekomstperspectief", vertelt Melanie Kajambere, vrijwillige animatrice van een jongerengroep in de gemeente Mugongomanga. "Velen kozen ervoor om deel te nemen aan milities of gewapende groeperingen. Hierdoor leefden jongeren van verschillende politieke strekkingen op gespannen voet."

De jongeren zijn niet langer de bron van conflicten, maar bemiddelaars

De jongerengroepen bezitten ook elk hun eigen spaarkas, waar ze zelf aan bijdragen. Elk groepslid kan dan een lening aanvragen met een lage rentevoet. Zo kunnen de jongeren iets ondernemen. Daarnaast krijgen ze geiten, waar ze ook geld mee kunnen verdienen.

 

Opvallend betere technieken 

“Via OAP kreeg ik een opleiding om mijn landbouwtechnieken te verbeteren. Dat leverde me erg veel op. Met de extra winst breidde ik mijn bedrijf uit, ik heb nu zelfs koeien.” Aan het woord is Ménédore, een boerin uit Mugongomanga. Dankzij OAP slaagde ze erin om haar oogsten enorm te vergroten. Haar succes bleef natuurlijk niet onopgemerkt bij de buren.

Ik ben blij dat ik met mijn kennis ook de buren raad kan geven

OAP installeerde bovendien een waterput op de grond van Ménédore. Niet voor haar alleen, iedereen mag er gebruik van maken. "Ik ben blij dat ik met mijn kennis ook de buren raad kan geven. Zo gaat de hele gemeenschap erop vooruit. En als het goed gaat voor iedereen, is er minder reden voor conflicten."

 

 Van oogst tot meel

 In de gemeente Nyabiraba startte OAP een centrum om de maïs-, soja-, tarwe- en gierstoogst van de lokale boeren te verwerken tot meel. Meel is meer waard dan de basisproducten, waardoor de inkomsten van de boeren sterk toenamen. De gemeenschap beheert het centrum zelf, voorlopig nog onder begeleiding van OAP. In de toekomst zal het volledig haar eigen verantwoordelijkheid zijn.

Dankzij dit project verbetert de economische situatie van de inwoners, waardoor ze minder vatbaar zijn voor conflicten en politieke manipulatie. Bovendien brengt het mensen samen die voordien op slechte voet stonden. 

Deel dit artikel

       


Onze partners