Investeren in man-vrouwgelijkheid is investeren in duurzame ontwikkeling

Investeren in man-vrouwgelijkheid is investeren in duurzame ontwikkeling

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is in de eerste plaats een kwestie van mensenrechten en dus op zich al een na te streven ambitie. Maar gendergelijkheid is  ook een bepalende factor voor de doeltreffendheid en de doelmatigheid van een beleid. Het is een voorwaarde waaraan voldaan moet worden om duurzame ontwikkeling te kunnen realiseren.

Investeren in gelijkheid tussen vrouwen en mannen is één van de meest doeltreffende paden naar inclusieve groei en armoedebestrijding. Vrouwen dragen wezenlijk bij tot voedselveiligheid en voedselzekerheid en zijn belangrijke actoren voor de overgang naar duurzame landbouw en duurzaam bosbeheer.

De status, de rechten en empowerment van vrouwen hebben een direct effect op het geboortecijfer, de kindersterfte, de gezondheid en de scholingsgraad van kinderen.

Ze hebben ook een positieve invloed op het voorkomen van geweld in de samenleving. De fianciering van duurzame ontwikkeling kan maar effiiënt zijn als vrouwen en mannen op gelijke wijze kunnen beslissen over hoe en aan wat de middelen besteed worden en als ze er op gelijke wijze de vruchten van kunnen plukken.

Graag ambitie

Een ambitieuze agenda op het vlak van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en vrouwenrechten moet vergezeld gaan van een ambitieuze fianciering. Toch zien we dat politieke engagementen niet altijd vergezeld gaan van financiële engagementen. 

De onderhandelingsrondes over de post-2015 ontwikkelingsagenda en de internationale conferentie over ‘Financing for Development’ van juli in Addis-Abeba bieden een historische kans voor de  regeringsleiders om hun politieke engagementen om te zetten in daden en (financiële) middelen.

Het nieuwe platform BE-Gender stelde alvast een briefing paper op met een aantal concrete aanbevelingen voor de Belgische beleidsmakers.

BEgender

BE-Gender groepeert een brede waaier aan organisaties uit het maatschappelijk middenveld: ngo’s, vakbonden, universiteiten en vrouwenorganisaties.

BE-Gender wil bijdragen aan een betere integratie van gender in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en biedt ook ondersteuning aan het werk van de recent opgerichte Adviesraad Gender en Ontwikkeling en de adviezen die deze overmaakt aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de federale regering.

Deel dit artikel