Is lokale ontwikkelingssamenwerking voorbijgestreefd?

LMB

In zowat alle gemeenten van ons land werken vrijwilligers van 4de pijlers en ngo's enthousiast samen met noord-zuidambtenaren, schepenen van ontwikkelingssamenwerking en ander gemeentepersoneel. Hun doel? Een zo efficiënt mogelijk lokaal noord-zuidbeleid op poten zetten.

Traditioneel wil dat zeggen dat ze bij de bevolking van de gemeente een draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking creëren, en dan vooral voor de projecten die hun stad of gemeente in de ontwikkelingslanden ondersteunt.

Klassiek? Zeker. Voorbijgestreefd? Ook een beetje ... Ontwikkelingssamenwerking beperkt zich steeds minder tot de grenzen van een gemeente, land, provincie of zelfs werelddeel. De financiële crisissen en de klimaatverandering zijn hier goede voorbeelden van. Ook de huidige migratiestromen, al doen we nog zo ons best om de grenzen dicht te houden. Daarnaast hebben verschillende landen die we vroeger 'ontwikkelingslanden' noemden zich ondertussen ontpopt tot economische groeitijgers. Maar zowel bij ons als in die voorbeeldige groeilanden neemt de kloof tussen arm en rijk enorm toe.

Moeten we dan maar ophouden met geld storten voor goede doelen in ontwikkelingslanden? Uiteraard niet. De noord-zuidkloof is nog steeds een belangrijk aandachtspunt in de wereld, waar 11.11.11 zich zeker op zal blijven focussen. Om de levenstandaard van miljarden mensen op te krikken naar een aanvaardbaar niveau, zal er veel geld nodig zijn. Onderwijs, gezondheidszorg, goede wegen ... in heel wat landen liggen er op dat vlak immense uitdagingen. Maar financiële hulp alleen volstaat niet meer.

Ethische wereldburgers

Wat te denken van een gemeente die haar noord-zuiddienst een klein budget verleent voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden en sensibiliserende activiteiten voor de eigen bevolking? Een goede zaak, wellicht. Maar wat als diezelfde gemeente belegt via grootbanken, goedkope en onethisch geproduceerde personeelskledij aankoopt en haar straten plaveit met stenen gekapt door kindslaven? Wat we met de ene hand schenken, nemen we met de andere hand terug. Het milieu, de mensen in het Zuiden en alle toekomstige generaties betalen dit gedrag.

Als we echte wereldburgers willen worden, moeten we beseffen dat we in een globale samenleving leven waarin iedereen met elkaar verbonden is.

Tijd voor meer ambitie, tijd voor een hedendaags lokaal mondiaal beleid

Als we echte wereldburgers willen worden, dan moeten we beseffen dat we in een globale samenleving leven, waarin iedereen met elkaar verbonden is. Het Pakistaanse meisje dat onze kleren stikt, de Senegalese boer die door de klimaatopwarming steeds vaker zijn oogst ziet mislukken, maar ook het Vlaamse kind dat zonder brooddoos naar school moet of het Syrische gezin dat verdrinkt in de Middellandse Zee. Zij dragen allen de gevolgen van politieke beleidskeuzes die veel verder reiken dan de bevoegdheid ontwikkelingssamenwerking alleen.

De reflex om duurzame en solidaire beleidskeuzes te maken, mag dus niet langer beperkt zijn tot de klassieke noord-zuiddiensten, maar is ook op lokaal niveau een opdracht voor elk beleidsdomein. Beleidsmakers over de hele wereld hebben hier alvast het voortouw in genomen met de Sustainable Development Goals, die in september 2015 door de Verenigde Naties werden goedgekeurd. In tegenstelling tot hun voorganger, de Millenniumdoelstellingen, richten de SDG's zich niet langer louter op ontwikkelingslanden. Een duurzame, eerlijke en vredevolle wereldsamenleving realiseren is een opdracht voor élk land. Leave no one behind.

Veel burgers wachten niet op de overheid om de handen in elkaar te slaan. Op veel plaatsen zien we een haast natuurlijke samenwerking rond Noord-Zuid en duurzaamheid. Mondige burgers verenigen zich in vaste, maar ook steeds meer in losse structuren en moedigen hun besturen aan om naar de toekomst te kijken.

11.11.11 engageert zich om deze burgers te blijven ondersteunen. In hun adviesraad, fairtradetrekkersgroep of als losse vrijwilligers. Een eerlijke wereld, ook voor onze medemensen in het Zuiden: we werken eraan, van Aalter tot Zwevegem.

11.11.11
Team Lokaal Mondiaal Beleid

 

Deel dit artikel