Israëlische bezetting escaleert tot openlijke oorlog


Foto: Kashfi Halford (Creative Commons)


Op alle terreinen drijft Israël haar militaire en repressieve campagne tegen het 
Palestijnse volk op. De bevolking in Gaza wordt eens te meer het slachtoffer. We vragen een krachtige en ondubbelzinnige veroordeling van dit Israëlisch geweld vanwege onze regering.g3W

Met als officiële aanleiding de ontvoering en de moord op drie Israëlische tieners drijft Israël de oorlog op alle fronten op. In alle steden en dorpen, zowel in Israël als op de Westelijke Jordaanoever en in Jeruzalem, zijn er confrontaties tussen het leger en de Palestijnen, vooral jongeren. Er vallen doden en tientallen gewonden.

De ordediensten arresteerden 600 gekende Palestijnse activisten, zonder enige concrete beschuldiging. De bombardementen op Gaza werden geïntensifieerd. Op enkele dagen tijd werden 750 (!) bombardementen uitgevoerd op Gaza. Collectieve bestraffing van een volk is een schending van het internationaal recht.

Kinderen onder vuur


De Union of Health Work Committees, onze partner in Gaza heeft een internationale oproep gelanceerd omdat hun medisch werk onmogelijk dreigt te worden. Tegelijk bereiden ze de bevolking voor op de oorlogssituatie. Zo geeft UHWC raad aan ouders hoe hun kinderen te beschermen tijdens de bombardementen. Die raadgevingen geven ons het beeld wat het betekent om als kinderen op te groeien in Gaza.

  • Ouders mogen nooit lachen als kinderen bang zijn, want dan kroppen ze hun angst op en neemt die steeds grotere proporties aan.
  • Ouders moeten luisteren en trachten de fantasieën, de nachtmerries van de kinderen te duiden.
  • Ouders moeten hun oudere kinderen aanraden te denken aan gelukkige momenten uit de voorbije jaren om hen de realiteit te laten relativeren.
  • Ouders moeten aan hun kinderen duidelijk maken dat zij geen antwoorden of oplossingen hebben voor al hun angsten.
  • Ouders doen best binnenskamers spelletjes en verbieden hun kinderen naar buiten te gaan als er bommen gevallen zijn.

De realiteit van de Israëlische bezetting en blokkade is dat de kinderen in Gaza nog geen enkele dag zonder geweld hebben gekend. Welke toekomst is er voor hen? De Israëlische krant Haaretz beschrijft de raketten die vertrekken vanuit Gaza als een reactie van mensen die van honger omkomen tegen de weldoorvoeden: ze hebben toch niets te verliezen...

 

Een simpele wraakactie?


Wat heeft deze reactie nog te maken met de zoektocht naar rechtvaardigheid omtrent de moord op de Israëlische tieners? Niemand die het weet.

De Israëlische reactie is eigenlijk ergens anders op gericht. Israël wil vooral gebruik maken van deze affaire om haar politieke en militaire doelstellingen te behalen: de repressie tegen Palestijnse activisten opdrijven, de misnoegde en gefrustreerde Palestijnse jongeren een lesje leren en de mogelijke verzoening tussen Hamas en Fatah dwarsbomen. Nationaal en internationaal zoekt ze tegelijk steun voor haar politiek om de bezetting in stand te houden en verder op te drijven.

En de internationale gemeenschap?


Terwijl er overal reacties komen en solidariteitsacties gevoerd worden, hult de "internationale gemeenschap" zich in stilzwijgen of in een lauwe aansporing om de zaken niet te laten escaleren.

De grondslag van zo'n reactie ligt in het structureel bondgenootschap dat er internationaal bestaat met het Israëlisch regime. De VS "stelt vragen" bij de mishandeling van een Amerikaans staatsburger door het Israëlisch leger, maar vergeet te vermelden dat dit leger wel bewapend en getraind wordt met Amerikaanse steun. Elke dag gaat er 8 miljoen dollar aan militaire steun van de VS naar Israël, 3 miljard dollar per jaar.

Ook Europa heeft boter op haar hoofd, want Israël is een belangrijke handelspartner en Europa integreert schaamteloos de Israëlische wapenfabrikanten in haar wetenschappelijk onderzoek. Frankrijk en Groot Brittannië steunen onverbloemd de militaire operatie van Israël. Israël kan schaamteloos haar militair tuig promoten in Europa met het moto "getest in de praktijk", dwz, getest op de burgers van Gaza.

Ook illegale producten uit de bezette gebieden worden nog steeds ingevoerd in Europa. Terwijl de Verenigde Staten de ruggengraat is voor het Israëlisch militarisme, zorgt Europa voor de economische ruggengraat van het bezettingsregime.

Klare taal gewenst


De Israëlische Minister van Defensie spreekt klare taal:
"Volgens ons is dit een campagne die niet snel gaat gedaan zijn en we moeten geduldig onze inspanningen verder zetten. We zullen verder Hamas en andere terroristische organisaties onder vuur nemen vanuit de lucht, van op zee en op het terrein, om de veiligheid van de burgers van Israël te beschermen".

Tegenover zo'n structureel geweld moeten we een klare reactie eisen van onze regering. De tijd om te "betreuren" of enkele vage aanbevelingen te geven is voorbij. We vragen van onze regering:

  • een ondubbelzinnige veroordeling van het geweld van het Israëlisch leger
  • een instelling van een wapenembargo tegen Israël
  • een krachtig pleidooi op Europees vlak om het associatieverdrag met Israël op te heffen
  • sancties tegen Belgische bedrijven en instellingen die zich medeplichtig maken aan het in stand houden van de bezetting
 

Steun Gaza: help medische zorgen te garanderen!


Onze partnerorganisatie UHWC is op zoek naar steun voor medicijnen en andere goederen, zodat ze kan blijven zorgen voor de nodige gezondheidsdiensten.

Je steunt het noodfonds van Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) door een gift te doen op rekeningnr. BE15 0010 4517 8030 met de vermelding "noodfonds". Je kan ook online een gift doen. Met een maandelijkse domiciliëring geef je een duurzaam karakter aan uw steun. Giften vanaf 40 euro of meer per jaar geven recht op een fiscaal attest.
Via onze website en Facebook-pagina informeren we je over de concrete acties die we steunen.

 

Deel dit artikel