Kinderen massaal slachtoffer van blokkade van Gaza

palestina water-g3w

 


Gaza wordt geconfronteerd met een gevaarlijke en dringende humanitaire crisis, stelt het jaarlijks rapport van de Europese vertegenwoordigers voor de Palestijnen . Het rapport leest als een gruwelverhaal. Eens te meer zijn de Palestijnse kinderen de grootste slachtoffers.
g3W


In ziekenhuizen worden baby's geboren met het beruchte 'Blue baby syndrome', veroorzaakt door een te grote hoeveelheid nitraat in hun bloedsomloop. Dit veroorzaakt hartkwalen en ademhalingsmoeilijkheden. Het is een dodelijke aandoening. De oorzaak is volledig toe te schrijven aan de manier waarop de Isralische overheid de Gazastrook militair bestookt en sociaal boycot.

Het verhaal begint in 2009 wanneer Israël de waterzuiveringsinstallatie bombardeert en er zo 200 miljoen liter afvalwater op de Palestijnse akkers terecht komt. Het resultaat: zware besmetting van het grondwater.

De boycot op de invoer van constructiemateriaal die Israël oplegt, zorgt er sindsdien voor dat de waterzuiveringsinstallaties niet goed onderhouden kunnen worden. Vroeger werd er nog bouwmateriaal binnen gesmokkeld via de tunnels in de Sinawoestijn, maar sinds de sluiting van die tunnels, is de situatie nog veel erger geworden.

Dagelijks vloeit er nu 90 miljoen liter afvalwater rechtstreeks in zee. 3000 mensen ondervinden hier directe gevolgen van op hun gezondheid, steeds meer kinderen hebben last van acute diarree.
Maar de dreiging wordt nog groter. Het overbevolkte Gaza is voor de watertoevoer volledig afhankelijk van de ondergrondse waterlagen langs de kust. Door overbelasting van die lagen sijpelt er meer en meer vervuild zeewater in deze grondlagen.

Dokter Sultan van Union of Health Work Committees, partnerorganisatie van Geneeskunde voor de Derde Wereld waarschuwt:"Het water dat uit onze kraantjes komt is niet langer drinkbaar. Wij moeten zelf in ons hospitaal bijkomend investeren in onze eigen waterzuivering.
Eén op tien kinderen is ziek door toedoen van het vervuild water!"


Israël volledig verantwoordelijk


De Europese verantwoordelijken wijzen terecht Israël aan als de "primary duty bearer", vermits deze verantwoordelijk is voor de belegering van Gaza. Zij beschuldigen Isral van "collectieve bestraffing" van de bevolking.

In feite wordt de bevolking in Gaza samengepakt in één groot gevangenkamp en systematisch geterroriseerd . Er is wel een formele Palestijnse regering in Gaza, maar die heeft geen enkele controle op de belangrijke bestuurlijke beslissingen en is volledig afhankelijk van buitenlandse hulp.

En hier gaat Europa uit de bocht: in plaats van Isral te sanctioneren wegens schending van het internationaal recht, richt men zijn pijlen op de Hamasregering en dus onrechtstreeks ook op het Palestijnse volk dat deze regering verkozen heeft.

De misdaad van de Palestijnen is dat ze terug willen keren naar de dorpen waar zij of hun ouders geboren zijn. Zij werden hieruit verdreven in de verschillende fasen van de oprichting van Isral en leven sindsdien als vluchtelingen. Vermits de Palestijnse Autoriteiten die eis in de feiten zo goed als volledig laten vallen hebben, keren de mensen zich naar die politieke formatie, die dat nog wel in haar programma opneemt.

Het basiscriterium van Europa is dat "Israël het recht heeft om alle noodzakelijke maatregelen te nemen voor haar nationale veiligheid". Dat is niet zo maar een politiek statement: in 2012-2013 steeg de wapenuitvoer van Europa naar Israël volgens Vredesactie van 157 miljoen euro naar 613 miljoen. Een stijging met 290 %.

En dus blijven de Palestijnen in Gaza verstoken van hun recht op terugkeer en van elke mogelijkheid om een toekomst op te bouwen, ze zitten gevangenen in eigen land.

Corporate Watch, een Engelse ngo, publiceerde recent een overzicht van de gevolgen van de Israëlische omsingeling voor de gezondheid en de gezondheidsvoorzieningen in Gaza. Zij klagen aan dat Isral de gezondheidsvoorzieningen boycot en er dan ook nog geld aan verdient door de bevolking duur te laten betalen voor diensten en medicijnen.

Het rapport kan je hier consulteren.

Meer info:

Deel dit artikel