Klimaatrapport van het IPCC: tijd voor actie!Op 31 maart 2014 verscheen het laatste rapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), het rapport geeft een uitgebreide stand van zaken over de staat van de planeet.
g3W


Eerst en vooral herinnert dit rapport ons eraan dat de opwarming van de aarde zonder twijfel te wijten is aan de industriële activiteiten. Vervolgens lijst dit alarmerende rapport de huidige en toekomstige klimaateffecten op. Zowel continenten als oceanen worden bedreigd, maar het Zuiden, dat het meest kwetsbaar is, zal het zwaarst worden getroffen! Het is dus hoog tijd voor inperking en aanpassing. Dit rapport reikt onze politici een aantal pistes aan die hen tonen hoe ze hun verantwoordelijkheid kunnen nemen.


Industriële vervuiling = klimatologische verwoesting

De invloed van industriële activiteiten op de opwarming van de aarde staat vast. Meer nog, de concentratie van CO2 is met 40% toegenomen in vergelijking met de pre-industriële periode en deze uitstoot is voornamelijk toe te kennen aan de oxidatie van fossiele brandstoffen. Het percentage CO2 in de atmosfeer is in 800.000 jaar nog nooit zo hoog geweest!
CO2 is een van de voornaamste broeikasgassen, de opstapeling ervan in de atmosfeer leidt dus tot de opwarming van de planeet. Als we evenveel blijven uitstoten als vandaag het geval is en een productiesysteem in stand houden dat geleid wordt door de markt in plaats van door het algemeen belang, zullen we binnen amper 25 jaar een temperatuurstijging van 2°C overschrijden! Een drempel die door alle landen van de wereld was vastgelegd om niet te bereiken voor 2100. Want eenmaal boven de 2°C zullen de effecten op de planeet catastrofaal en zullen sommige gevolgen onomkeerbaar zijn.


Een alarmerend rapport voor het Zuiden

Een nieuw luik in het rapport van het IPCC is een opsomming van de huidige en toekomstige gevolgen van klimaatverandering. Met de toename van 0,86°C (ten opzichte van 1750) die we vandaag al zien, worden de landen die op een lage breedtegraad liggen het zwaarst getroffen door extreme weersomstandigheden. Grote overstromingen, tyfoons, droogte,...1 Deze zullen alleen maar toenemen in omvang en frequentie, evenredig met de opwarming van de aarde! Afrika, Azië, Centraal- en Latijns-Amerika zullen de grootste slachtoffers zijn van deze fenomenen. Bovendien zal het merendeel van de eilanden en kustgebieden overspoeld worden door het stijgend zeeniveau.

De voedselzekerheid zal in het gedrang komen, vooral in gebieden op een lage breedtegraad. Als antwoord op de effecten van klimaatverandering, zal er een massale migratie van vissen op gang komen naar hogere breedtegraden, hiermee verliezen de tropische landen een bron van voedsel en inkomen. Ook voor de landbouw, de belangrijkste activiteit in tropische landen, zal de toename van natuurrampen vaak oogsten en infrastructuur vernietigen. Een ramp voor alle kleine boeren. Deze catastrofen zullen wij ook voelen door prijsstijgingen van rijst, maïs en tarwe, producten die we in grote hoeveelheden importeren.

De ontwikkelingslanden zullen in de 21e eeuw het meest getroffen worden door de stijgende gezondheidsproblemen. Bovenop de toename van hittegolven en branden, en ondervoeding ten gevolge van een moeizame voedselproductie, komt er ook een verhoogd risico op ziektes. Meer nog, een warmer en vochtiger klimaat kan de ontwikkeling van nieuwe ziektes veroorzaken. De overstromingen en de stijging van het waterpeil zullen leiden tot een verlies aan waterkwaliteit, waardoor de verspreiding van ziekteverwekkers in water en voedsel zal vergemakkelijken.


Inperking en aanpassing


In dit rapport behandelt het IPCC ook een reeks aanpassingsmaatregelen. Hoewel de belangrijkste doelstelling is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om de opwarming te stoppen, is de machine helaas al op gang en moeten we klaar zijn om ons aan te passen! Naast kleine of middelgrote initiatieven, zoals groene daken, diversificatie van gewassen, of lokale herbebossing, stelt het rapport duidelijk dat een hervorming van de markt nodig is met als doel die toegankelijker te maken voor kleine boeren. De meest kwetsbare bevolkingsgroepen moeten aan invloed winnen en het is absoluut noodzakelijk om meer verbindingen te leggen met beleidsmakers. Wegen op de politiek is een idee dat aansluit bij wat de People's Protocol on Climate Change bepleit.2

In december 2015 zullen vertegenwoordigers uit heel de wereld in Parijs verzamelen voor de COP21 (Conference of the Parties). Op de agenda zullen bindende maatregelen staan die de uitstoot van broeikasgassen moeten beperken. G3W sluit zich aan bij het platform "De Trein Blijft Rijden" 3 dat burgers wil sensibiliseren over klimaatverandering en hen wil mobiliseren voor Parijs. Als wereldburgers is het belangrijk ons bewust te zijn van de omvang van het probleem, erover te praten en aan onze politici te tonen dat we een gezonde planeet willen!

Bedankt Agathe Salmon, stagiaire bij G3W, voor de redactie van dit artikel

1 Deze interactieve kaart van de krant Le Monde illustreert de toekomstige effecten van klimaatverandering in de hele wereld.
2 People's Protocol On Climate Change in Ibon Primer on Climate Change, p.77-84 : http://iboninternational.org/resources/primers/26
3 http://train-fr.climatejustice.eu/


Meer info:


 


Deel dit artikel