Klimaatwet of politieke stilstand? Twee cruciale weken

De voorliggende klimaatwet wil de samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus, transparantie en effectiviteit van het Belgische klimaatbeleid verbeteren

Sinds begin februari bespreekt De Kamer een voorstel van klimaatwet. Het voorstel op tafel werd opgesteld door juridisch experten. Het wil de samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus, transparantie en effectiviteit van het Belgische klimaatbeleid verbeteren. Hoe? Door de klimaatdoelstellingen te verankeren en enkele instanties te hervormen. Daarnaast vraagt het voorstel ook een wetenschappelijke klimaatraad en een jaarlijkse klimaatdag om de vooruitgang van het Belgische klimaatbeleid te bekijken.

Er schaarde zich al een ruime meerderheid achter het wetsvoorstel: naast de Vlaamse partijen Groen, sp.a en PVDA zijn ook alle Franstalige partijen aan boord. Een bijzondere wet vraagt echter een tweederde meerderheid én een meerderheid langs beide taalgrenzen. Voorlopig zijn de Vlaamse meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en N-VA niet gewonnen voor het idee.

11.11.11 is dat wel. Aan het huidige voorstel is nog wat werk (zie verder) maar één ding is zeker: we moeten vooruit.

Waarom een klimaatwet?

Het Akkoord van Parijs gaf de juiste richting aan. Het is nu aan de landen om beleid te voeren in lijn met deze doelstellingen. Verschillende landen stemden daarom de afgelopen maanden en jaren klimaatwetten, van Frankrijk tot Peru.

Een klimaatwet is nodig om het nationale beleid te sturen. Dat is zeker zinvol in een land als België, waar de klimaatbevoegdheden verdeeld zijn onder de federale overheid, de gewesten én de gemeenschappen. Die verspreide bevoegdheden leiden tot een gebrek aan verantwoordelijkheidszin en politieke stilstand.

De urgentie van het klimaatprobleem geeft ons geen ruimte meer om jarenlang te kibbelen over wie wat moet doen. Een klimaatwet is essentieel om effectief klimaatbeleid te voeren.

Cruciale twee weken

Deze en volgende week zijn cruciaal. De week begon met een eerste hoorzitting, waar dieper werd ingegaan op het advies van de Raad van State. De oplossing die wordt voorgesteld is om artikel 7bis van de Grondwet aan te vullen. Op die manier kan de wet er volgens experten nog komen voor de verkiezingen.

De wet wordt nu besproken in de Commissie Volksgezondheid. Dat niet iedereen meteen even enthousiast is, hoeft in principe geen probleem te zijn, net omdat de discussie in deze commissie nog kan gevoerd worden. De stemming in de plenaire vergadering is gepland voor donderdag 21 maart.

Over de constitutionele kwesties die momenteel voorliggen laten we de komende dagen en weken vooral de juridische experts oordelen. Maar over de concrete inhoud vraagt ook 11.11.11 aanpassingen aan de tekst.

Klimaatbeleid stopt niet aan de grens

Het voorstel komt volgens 11.11.11 tegemoet aan een aantal belangrijke tekortkomingen in het Belgische klimaatbeleid door te zorgen voor meer transparantie, grondige wetenschappelijke ondersteuning, betrokkenheid van het middenveld en een betere samenwerking tussen de entiteiten, zowel op politieke als administratief niveau. Door de doelstellingen te verankeren, kan de hele samenleving zich bovendien adequaat voorbereiden op de omslag die nodig zal zijn om de opwarming te beperken tot maximaal 1,5°C.

Maar we hebben het al eerder gezegd en zullen het blijven zeggen: België is geen eiland. We stellen vast dat de focus sterk ligt op doelstellingen die louter betrekking hebben op België, zoals het verminderen van de uitstoot. Dat is een belangrijk deel van de strijd tegen de klimaatverandering maar niet het volledige verhaal. België ondertekende immers ook internationale afspraken over steun aan ontwikkelingslanden, een cruciaal onderdeel van de implementatie van het Akkoord van Parijs. België moet als rijk land en historische vervuiler kwetsbare landen ondersteunen in hun klimaatuitdagingen, zoals zich aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering en zich koolstofarm ontwikkelen. Ook op dat vlak zijn de bevoegdheden verspreid en ontloopt ons land zijn verantwoordelijkheid. Deze wet kan daar verandering in brengen.

Daarnaast is het ook belangrijk dat de klimaatwet respect heeft voor mensenrechten en duurzame ontwikkeling. Door deze afspraken vast te leggen in de wet, vermijden we dat ons land een klimaatbeleid heeft dat weegt op mensen en milieu elders in de wereld. Denk bijvoorbeeld aan schadelijke biobrandstoffen op basis van voedselgewassen, die niet alleen problematisch zijn voor het klimaat maar ook voor de voedselzekerheid, landrechten en bossen en biodiversiteit. 11.11.11 vraagt dat het voorstel in die zin wordt bijgesteld, om in functie te staan van de globale klimaatdoelstellingen.

Do it now

Het momentum is er. Al meer dan 150.000 mensen ondertekenden Sign for my Future. Tegelijk blijven duizenden jongeren wekelijks op straat komen. Zij wachten op een signaal.

Wie niet akkoord is met het huidige voorstel heeft deze week de kans om met concrete tegenvoorstellen of aanpassingen te komen. Partijen die dat niet doen en deze wet volgende week donderdag wegstemmen zonder grondig debat, kiezen voor politieke stilstand op vlak van klimaat. Als signaal naar de jongeren kan dat tellen.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels