Marrakesh: niet écht een 'COP of Action', wel vooruitgang geboekt

In Marrakesh eindigde vrijdagavond 18 november de 22ste klimaattop. De klimaattop werd vooraf the COP of Action genoemd, omdat het de eerste gesprekken waren over de uitvoering van het Akkoord van Parijs. De Marokkaanse voorzitter sprak ook van de COP for Africa, omdat de steun voor de klimaatuitdagingen van ontwikkelingslanden één van de sleuteldiscussies van de top moest worden. De onderhandelingen verliepen traag maar maakten duidelijk dat de politieke wil na Parijs niet is gaan liggen.

In het kielzog van de snelle inwerkingtreding van het Akkoord van Parijs en de Amerikaanse verkiezingen geeft de Marrakech Action Proclamation, een politiek statement van alle landen, een belangrijk signaal dat de wil en ambitie ingeschreven in het Akkoord van Parijs er nog is.

2018 sleuteljaar

Het belangrijkste resultaat van COP22 is de start van een intensief traject dat in 2018 tot sleutelbeslissingen over de implementatie van het Akkoord van Parijs moet leiden.

Het is belangrijk dat de Europese Unie en andere grote uitstoters tegen dan hun ambities verhogen. De Europese 2030-doelstellingen zijn immers niet in lijn met de temperatuurdoelstellingen van het Akkoord van Parijs.

Dat erkende ook minister Schauvliege vlak na de top. Een positief signaal waarvan 11.11.11 hoopt dat het zal leiden tot meer ambitie van ons land wanneer de verdeling en mogelijke verhoging van de 2030-doelstellingen op tafel liggen van de Europese Raad.

Financiering zorgde voor tegenstellingen

De beslissingen inzake financiering zijn minder ambitieus dan gehoopt. Vooral de internationale klimaatfinanciering en de toekomst van het Adaptation Fund (een belangrijk klimaatfonds voor de aanpassing van ontwikkelingslanden) zorgden voor tegenstellingen tussen de donorlanden en de ontwikkelingslanden.

Uiteindelijk kwam een compromis uit de bus: de rijke landen beloofden meer financiering voor aanpassing, een belangrijke vraag van de ontwikkelingslanden, maar ze schoven geen expliciet doel naar voor. Daarnaast werd er wel een signaal gegeven dat er een toekomst is voor het Adaptation Fund, maar werd een echte beslissing uitgesteld tot 2018.

België aan de slag

Er werden kleine stappen gezet om het Akkoord van Parijs te concretiseren, maar er is nog enorm veel werk voor de boeg om de opwarming effectief tot 1,5 °C te beperken.

De uitdaging voor België is nu om een Nationaal Klimaat- en Energieplan voor 2030 op te stellen, samen met een langetermijnvisie die coherent is met de engagementen van Parijs en de rechtvaardige transitie naar een koolstofarme maatschappij integreert.

Dat plan moet begin 2018 ingediend worden bij de Europese Unie. Dat betekent in de praktijk dat zowel de federale overheid als de regio's morgen al aan de slag moeten. België heeft geen tijd te verliezen.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

Deel dit artikel