Naar een wereldwijd migratieakkoord: Making Migration Work For All

keomazecphotography-25 640Op 11 januari presenteerde VN-secretaris-generaal António Guterres zijn rapport 'Making Migration Work For All'. Dit rapport dient als input voor de onderhandelingen van een wereldwijd akkoord over migratie. Dat akkoord moet er tegen eind 2018 zijn. 11.11.11 verwelkomt het rapport van de secretaris-generaal.

Het VN-rapport is het evenwichtige resultaat van maandenlange consultaties die ambassadrice Louise Arbour, rechterhand van de secretaris-generaal, hield. Dat deed ze met overheidsactoren, internationale organisaties en middenveld. Ook 11.11.11 nam deel. De tekst is een waardevol eerste document maar laat tegelijk zien dat de onderhandelingen moeilijk worden.

Moeilijke onderhandelingen

In de New York Declaration for Refugees and Migrants van september 2016 engageerde de Algemene Vergadering van de VN zich tot de ontwikkeling van een 'Global Compact for safe orderly and regular migration'. Eind 2018 moet dit proces leiden tot het eerste akkoord binnen de Verenigde Naties met omvattende afspraken over migratie.

Eind januari verschijnt een eerste draft van dat akkoord. Op basis daarvan volgen onderhandelingen tussen verschillende landen. Die zullen, gezien het huidige politieke klimaat, niet gemakkelijk verlopen. Getuige daarvan de terugtrekking van de Verenigde Staten nog voor er één letter op papier stond.

Evenwichtig en waardevol

Het rapport van de secretaris-generaal en het opiniestuk die verspreid werden, sluiten nauw aan bij de visie van 11.11.11 en de eisen die we in onze #AllemaalMensen-campagne naar voor schuiven.

De secretaris-generaal benadrukt dat migratie een motor is van economische groei, innovatie en duurzame ontwikkeling. In de eerste plaats moeten we inzetten op het versterken van de kansen die migratie met zich meebrengt eerder dan ze te bestrijden, stelt hij in het rapport. Daarbij is het belang van de 2030 Agenda (SDG's) groot.

Tegelijk is er nood aan een agenda met concrete acties die verder gaat dan het bevestigen van de bestaande instrumenten en rechtskaders. De VN benadrukken terecht dat het verminderen van de 'irreguliere' migratie onmogelijk is zonder het uitbreiden van legale migratiekanalen.

We delen tenslotte de bezorgdheid van Guterres over de toename van repressieve beleidsmaatregelen die de situatie van migranten nog precairder maken. De passages over de nefaste impact van detentie op de gezondheid van kinderen zijn ook in België, met de bouw van een nieuw gesloten centrum voor gezinnen, erg actueel.

Aandacht voor remittances

11.11.11 is tevreden met de uitgebreide aandacht voor remittances, de geldtransfers van migranten naar de herkomstlanden. Wij brachten in mei vorig jaar een onderzoek uit over remittances in België en hun impact op ontwikkeling. Daarin stelden we aanbevelingen op waar onze overheid mee aan de slag kan om de obstakels rond remittances weg te nemen.

Ook de VN vinden in hun rapport dat men meer vooruitgang moet boeken in het terugdringen van de veel te hoge transferkosten die operatoren als Western Union aanrekenen.

We hopen dat dit rapport ook het Europese en Belgische beleid aanzet om verdere stappen te zetten in het beleid over remittances.

Grenzen beschermen

De tekst van de VN-secretaris-generaal laat echter ook zien dat de onderhandelingen risico's bevatten. Veel meer dan de New York Declaration besteedt het rapport aandacht aan de 'problemen van irreguliere migratie' en de bezorgdheden van lidstaten over het beschermen van hun grenzen. Het is duidelijk dat bepaalde landen deze sterk op de agenda willen. Maar daarbij is het van cruciaal belang dat deze - terechte - bezorgheden niet leiden tot een eenzijdig repressief beleid dat mensenrechten aan de kant schuift, het wantrouwen ten aanzien van migranten voedt en hun situatie verder bemoeilijkt.

Zoals Guterres aangeeft:
"It is profoundly misguided to treat migration itself as a threat. I am concerned that we have seen an increase in short-term and reactive security approaches to migration, such as setting up systems to detain migrants in transit that are: (a) ill-advised and unsustainable; (b) put the safety of migrants in peril; and (c) risk being counter-productive on their own terms."

Samen met meer dan 200 ngo's en mensenrechtenorganisaties werkte 11.11.11 aan tien eisen van het middenveld voor de Global Compact. Die zullen we tijdens de onderhandelingen blijven verdedigen.

Flor Didden
Beleidsmedewerker Migratie

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels