Nationale Palestijnse identiteit gecensureerd in naam van de neutraliteit

workshop 1

Dat schoolboeken voor leerlingen in Israël en Palestina voorwerp zijn van discussie, is niet nieuw. Verschillende partijen in het conflict proberen op die manier de inhoud van het onderwijs van de toekomstige Palestijnse generatie te sturen of te monitoren. De verschillende kanten beschuldigen elkaar regelmatig van nationalistische propaganda, racisme en het herschrijven van de geschiedenis.

Midden april 2017 was het de beurt aan de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) om de discussie over dit gevoelig onderwerp te aan te zwengelen. In naam van het neutraliteitsbeginsel, stond de VN-organisatie toe ​​om wat zij "controversiële passages" noemt, te verwijderen uit de schoolboeken. Concreet? Elke expliciete verwijzing naar het conflict, nederzettingen, Israëlische soldaten, het geweld dat wordt uitgeoefend tegen de Palestijnse bevolking en Jeruzalem als hoofdstad van Palestina werd uit de schoolboeken verbannen. Sterker nog, de censuur gaat zo ver dat het elke verwijzing naar de scheidingsmuur, een muur die gebouwd werd door Israël en als onwettelijk werd bestempeld door het Internationaal Hof van Justitie (ICJ), schrapt.

Wat de Palestijnen betreft, is het de Palestijnse Autoriteit (PA) dat "de inhoud bepaalt van het onderwijs, schoolboeken en handboeken voor leerkrachten, gebruikt in alle Palestijnse scholen", of die nu publiek of privé zijn of onder de verantwoordelijkheid van UNRWA vallen. Zo kan de VN-organisatie enkel aanbevelingen doen aan de leerkrachten die ingezet worden in honderden van haar faciliteiten om er de naleving van de VN-waarden en beginselen te waarborgen. De Palestijnse Autoriteit heeft hier sterk op gereageerd en noemde het "een belediging voor het Palestijnse volk, haar geschiedenis en strijd."

De cultuur van normalisering met Israël zorgt ervoor dat de toekomstige generatie Palestijnen zich vervreemd gaat voelen van de strijd tegen de bezetting. Deze strategie wordt duidelijk ondersteund door de Israëlische staat in de manier waarop die de geschiedenis behandelt in schoolboeken voor Palestijnse studenten op zijn grondgebied – en specifiek in Jeruzalem, dat geannexeerd werd in 1967. Door deze strategie te volgen in naam van de neutraliteit, ondersteunt UNRWA de Israëlische strategie die erop gericht is de nationale identiteit van de Palestijnse jeugd te verzwakken.

Jongeren op zoek naar hun nationale identiteit

G3W en haar Palestijnse partners zijn er van overtuigd dat het verlies van een gevoel van verbondenheid met de gemeenschap een invloed heeft op de gezondheid en het welzijn van de Palestijnse jeugd. Samen hebben we besloten om te kijken naar deze sociale determinant van gezondheid en er één van onze prioriteiten van te maken. Jonge Palestijnen in Oost-Jeruzalem, Bethlehem, Hebron, maar ook in de Gazastrook, maken hun cultuur terug eigen via verschillende culturele evenementen: rondleidingen door de Oude Stad van Jeruzalem, het bijwonen van Dabkahoptredens (Palestijnse dans), geschiedenislessen over Palestina, vrijwilligerswerk om de samenhang met hun gemeenschap te versterken, enz.

Een getuigenis van Muna, 19 jaar (Oost-Jeruzalem), toont hoe de deelname aan het Tawasulnetwerk (een jongerennetwerk van onze Palestijnse partner) helpt bij de herontdekking van het gevoel tot een Palestijnse identiteit te behoren: "Door deel te nemen aan een toeristisch bezoek aan Palestina – en in het bijzonder aan de Oude Stad van Jeruzalem – hielp het netwerk me mijn Palestijnse en Jeruzalemse identiteit beter te begrijpen. Ik kon er praten over de echte geschiedenis van Palestina en Jeruzalem. Ik was blij om te kunnen deelnemen aan het bevorderen van de Palestijnse culturele identiteit en bij te dragen aan het verzet tegen de Israëlische bezetting." Er werden verschillende initiatieven opgezet onder jongeren in de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem. Hierdoor konden de jongeren hun engagement tonen voor een Palestijnse sociale beweging, maar konden ze ook vechten tegen de geografische versnippering die het gevolg is van de bezetting.

De controverse over het besluit van UNRWA om de schoolboeken voor jonge Palestijnen aan te passen maakt deel uit van een bredere poging tot normalisering van de bezetting. Deze normalisering wordt aangevochten door de Palestijnse sociale beweging waarvan onze partners lid zijn. Het is cruciaal om de Palestijnse identiteit te behouden en door te geven aan toekomstige generaties. Zodat het abnormale niet normaal wordt. Zodat de straffeloosheid niet kan triomferen. Nooit.

Viva Salud DOOR:

Auteur: Fiona Ben Chekroun - partnermedewerkster bij G3W

Deel dit artikel