NGO Forum on ADB

Het NGO Forum on ADB is een Aziatisch netwerk dat de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) kritisch in het oog houdt. 

Met campagnes probeert het NGO Forum de Aziatische Ontwikkelingsbank ertoe te brengen om structurele armoede aan te pakken. 

Thema's

Het Forum ondersteunt lokale gemeenschappen die dreigen nadeel te ondervinden van investeringen van de ADB in diverse sectoren, zoals water, energie, klimaat, landbouw, en infrastructuur. Daarnaast richt de organisatie zich ook op de beslissingsorganen van de donorlanden van de bank. Zo probeert het Forum haar stempel te drukken op het beleid. Hierbij rekent ze uiteraard op de leden en betrokken gemeenschappen. Belangrijk hierbij is de Safeguards Policy, dit is een set van criteria waaraan projecten moeten voldoen.

Omdat de Aziatische Ontwikkelingsbank nog steeds financiële steun verleent aan steenkoolprojecten, wil het Forum de campagne 'No to coal' in het leven blazen.

Resultaten

In 2008 en 2009 voerde de ADB een grondige herziening door van haar Safeguards Policy. Het uitgelezen moment voor het Forum om extra campagne te voeren. Zo trachtten ze de bank aan te manen de strengste criteria en hoogste waarden op te nemen wat betreft milieu, gedwongen verhuizingen en inheemse volkeren. Met succes: de ADB-Safeguards worden zelfs beschouwd als het model voor andere internationale financiële instellingen.

Momenteel staat het Forum opnieuw voor dezelfde uitdaging, want de ADB voelt de hete adem van de AIIB (Asia Infrastructure Investment bank) in haar nek. De bank probeert haar procedures voortdurend te versoepelen, terwijl het NGO Forum probeert, via haar leden en lokale gemeenschappen, aan te tonen dat zelfs met het huidige beleid ongeoorloofde praktijken plaatsvinden. Tegelijkertijd blijft het Forum het principe van de onschendbaarheid, alsook het gebrek aan verantwoording van de ADB, aan de kaak stellen.