Ngo’s vragen EU dringend werk te maken van een duurzaam beleid

sdg conordrapport

In 2015 keurden de wereldleiders een nieuw plan met concrete doelen goed om tegen 2030 van de wereld een vreedzamere, leefbaardere plek te maken.

Met de lancering van het rapport 'Sustainable Development: The stakes could not be higher' roept CONCORD, de Europese koepel van ngo's, de EU op om dringend werk te maken van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Europa moet snel zijn binnen- én buitenlandse beleid omgooien.

Inertie

Europa lijkt verlamd door de onverwachte Brexit, het opkomende populisme en de steeds luidere roep van zijn burgers om verandering. Net nu moet de EU met een duidelijke strategie komen om de groeiende ongelijkheid aan te pakken, duurzame energiebevoorrading te garanderen en een eerlijker productie- en consumptiesysteem op te zetten, om maar enkele zaken te noemen.

In het rapport daagt CONCORD de EU uit om haar huidige beleid om te gooien en meer toekomstgericht te maken. Concord kijkt daarbij in het bijzonder naar die domeinen waar Europa het verschil kan maken: productie, consumptie, migratie en economische groei. Duurzame vooruitgang en niet groei moet centraal staan. Met andere woorden: economische groei die niet ten koste gaat van mensen en de ecologische draagkracht van de planeet respecteert.

De SDG's kunnen Europa redden

Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling  biedt de EU hefbomen om deze broodnodige veranderingen door te voeren. Tijdens de lancering van het rapport bevestigde een Europarlementslid: "Implementing the SDG's could save Europe".

De ngo-voorzitter van de CONCORD-werkgroep roept de EU op om de sprong naar een duurzame toekomst te wagen. Hij verwijst naar lidstaten die wel het goede voorbeeld geven, zoals Finland. De SDG's bieden een kader voor de uitdagingen waar Europa tegenaan kijkt, onder meer op het vlak van migratie, mobiliteit en werk. Het is aan om Europa om ze in concrete acties om te zetten.

Geen sprintje

Gelukkig is het geen sprint, maar een marathon. Europa heeft nog 14 jaar de tijd voor de eindmeet in zicht komt. Toch neemt de EU wel een erg lange aanloop. Na een jaar strompelen mag ze vaart beginnen te maken.

Een eerste stap is een overkoepelende strategie gebaseerd op een analyse van de domeinen waar de EU tekortschiet om de 17 doelstellingen te halen. Europa moet erkennen dat alle beleid in functie moet staan van duurzame ontwikkeling: zowel bijvoorbeeld het landbouwbeleid, het handelsbeleid en het ontwikkelingsbeleid moeten in functie staan van ecologische, economische en sociaal rechtvaardiger uitkomsten.

Wiske Jult
Beleidsmedewerker duurzame ontwikkeling/Secretariaat Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO)

Deel dit artikel