Nieuwe Europese Syriëstrategie: 11.11.11 verwelkomt nadruk op civiele maatschappij

Op 3 april 2017 publiceerde de EU een nieuwe Syriëstrategie die sterk de nadruk legt op de versterking van de Syrische civiele maatschappij. Ook België benadrukte het belang van een sterke civiele maatschappij tijdens de internationale Syriëconferentie in Brussel. 11.11.11, dat sinds kort zelf financiële steun geeft aan een Syrische civiele coalitie, roept België op om de mooie woorden in de praktijk om te zetten.

De EU stelt zich in haar nieuwe Syriëstrategie tot doel om 'democratie, mensenrechten en vrijheid van meningsuiting te promoten door Syrische civiele maatschappij organisaties te steunen'. Deze laatsten krijgen ook een sleutelrol toebedeeld in de promotie van verzoening, dialoog en vredesopbouw. De EU benadrukt verder de belangrijke rol van de civiele maatschappij in de vormgeving en monitoring van een toekomstig vredesakkoord. Lokale hulporganisaties spelen bovendien een centrale rol in de humanitaire hulpverlening en verlening van basisdiensten.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo erkende tijdens de internationale Syriëconferentie in Brussel (4-5 april 2017) eveneens de centrale rol van de Syrische civiele maatschappij. 'De Syrische civiele maatschappij speelt een sleutelrol. Ze helpen het Syrië van vandaag te overleven en de heropbouw van het Syrië van morgen voor te bereiden', aldus minister De Croo.

Goede voorbeeld geven

11.11.11 benadrukt al langer de sleutelrol van de lokale civiele maatschappij in Syrië, en verwelkomt de Belgische en Europese verklaringen hierover. Sinds kort geeft 11.11.11 ook zelf financiële steun aan SHAML, een coalitie van zes 6 Syrische civiele maatschappij-organisaties.

De zes lidorganisaties van SHAML (Basmeh & Zeitooneh, Kesh Malek, Emissa, Women Now for Development, Olive Branch en LDSPS) zijn actief doorheen heel Syrië. Hun werking focust zich onder meer op mensenrechtenmonitoring, ontwikkelingsprojecten, gemeenschapscentra, onderwijs, humanitaire hulp en vrouwenemancipatie.

Daad bij het woord voegen

De SHAML-leden zijn lang niet de enigen. Het onderzoeksplatform Citizens for Syria identificeert minstens 748 organisaties die anno 2017 actief zijn doorheen heel Syrië, zowel in oppositie- als in regeringsgebied.

11.11.11 roept België daarom op om de daad bij het woord te voegen en de nodige middelen vrij te maken voor ondersteuning van een sterke lokale civiele maatschappij in Syrië die duurzame vrede en respect voor mensenrechten nastreeft. Door zelf concrete steun te geven aan de Syrische civiele maatschappij wil 11.11.11 alvast het goede voorbeeld geven.

Willem Staes
Beleids- en partnermedewerker Midden-Oosten

Deel dit artikel