11.11.11 - Campagne 2016: Op 1 uur tijd bij de dokter

1,3 miljard mensen heeft vandaag geen of onvoldoende gezondheidszorg. Ze wonen te ver van een ziekenhuis, hebben te weinig geld voor medicijnen of missen een beschikbare dokter. Nochtans is een goede basisgezondheidszorg voor iedereen in de wereld iets dat de internationale gemeenschap al heel lang wil. Men kent ook de economische en sociale voordelen ervan. Bovendien is het eenvoudiger dan we denken om het probleem ook echt aan te pakken. Daarom voert 11.11.11 dit jaar campagne voor een degelijke basisgezondheid voor iedereen in de wereld.

1,3 miljard mensen heeft geen of nauwelijks toegang tot basisgezondheidszorg. Een probleem dat zich vooral in ontwikkelingslanden situeert: zij hebben 90% van de ziektelast en beschikken slechts over 12% van de middelen.

In de Filipijnen sterven 6 op de 10 mensen zonder ooit een dokter te zien, in Peru worden tot 95% van de kinderen met een keizersnede ter wereld gebracht (want dat is makkelijker en brengt tegelijk meer op), in Lesotho kost 1 ziekenhuis 51% van het budget gezondheidszorg. Wereldwijd belanden meer dan 100 miljoen mensen jaarlijks in armoede door medische kosten: de medische armoedeval.

Mensenrecht

Nochtans zeg men al heel lang dat gezondheid een mensenrecht is. In 1978 ondertekenden wereldleiders de verklaring van Alma-Ata voor gezondheidszorg voor iedereen tegen 2000. Gezondheidszorg was een onderdeel van de millenniumdoelstellingen en is dat nu opnieuw in de nieuwe sustainable development goals (SDG).

Wat loopt er mis? Een blik op de cijfers helpt: niet minder dan 46% van het wereldwijde ontwikkelingsbudget voor gezondheidszorg gaat naar specifieke ziektes als aids, malaria, … Vaak levert dat spectaculaire resultaten op: we roeiden rivierblindheid uit, zetten grote sprongen vooruit voor TBC, enz. Maar ondertussen doen we te weinig voor basisgezondheidszorg, waardoor de problemen blijven komen.

Nepal. Op weg naar de dokter

Op 1 uur tijd bij de dokter

Wereldwijde basisgezondheid, wat betekent dat? Dat betekent dat iedereen in de wereld op 1 uur tijd in een gezondheidscentrum geraakt. Of het nu regenseizoen is of niet. Of je op blote voeten komt of met de helikopter. In dat gezondheidscentrum moeten vervolgens voldoende basismedicijnen zijn: 340 soorten voor volwassenen en 269 voor kinderen. En uiteraard dat er voldoende medisch personeel beschikbaar is in het centrum: 4,45 gezondheidswerkers per 1000 inwoners. (cijfers WHO)

Wereldwijde basisgezondheid, wat betekent dat? Dat betekent dat iedereen in de wereld op 1 uur tijd in een gezondheidscentrum geraakt.

Om dat te bereiken moeten twee dingen gebeuren: pak gezondheidszorg in ontwikkelingslanden niet alleen ‘verticaal’ (of ziekte per ziekte) aan, maar werk veel structureler en breng die gezondheidszorg opnieuw onder de vleugels van de overheid en laat hem niet over aan de privésector (een eis die IMF en Wereldbank jarenlang stelden).

België

België is goed geplaatst om hier het voorbeeld te geven. Ons land heeft een van de best uitgewerkte structurele gezondheidszorgen ter wereld en kan dat dus uitdragen. Bovendien kunnen we bij Europa pleitbezorger worden om decennialange patenten op basisgeneesmiddelen af te bouwen en zo toegang te verzekeren tot die middelen voor de allerarmsten. Tenslotte moeten we ook af van de marktlogica in de gezondheidszorg. Gezondheid is geen handelswaar. Investeer daarom op de juiste manier in Onderzoek en Ontwikkeling (in het onderzoek en niet in de producent) en haal gezondheidszorg uit handelsakkoorden.

Campagne

11.11.11 vraagt dus een echte omslag in het denken over gezondheidszorg in ontwikkelingslanden – zeg maar modernisering - en voert daarom dit jaar voor het tweede jaar op rij campagne voor sociale bescherming.

 

11.11.11 DOOR:

11.11.11 voert campagne voor
goede gezondheidszorg in het Zuiden

Schenk online
of stort op
BE30 0000 0000 1111

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels