Op bezoek bij onze groene Cubaanse partner

G3W en Initiatief Cuba Socialista (ICS) werken voor de jaarlijkse paasactie samen met de Cubaanse ngo 'Centro Felix Varela'. Deze organisatie werkt al jarenlang met het concept 'greenmapping' in de volkswijken van Havana en ver daarbuiten. De opbrengst van de Paasactie gaat naar deze groene partner en de campagne 'Viva Cuba eco=lógica' in België. Toon Danhieux, lid van ICS, bezocht het project en kwam enthousiast terug.

paascampagne cuba ics G3W
Waarom gingen de Cubanen vele jaren geleden al van start met Greenmapping?

Toon: "In Cuba werden sinds de revolutie sterke volksorganisaties uitgebouwd om de sociale verandering dag na dag te realiseren: wijken (CDR), vrouwen (FMC), jongeren (UJC), kinderen (Pioneros), .... ze kennen sterke zelforganisaties. Maar rond milieu en ecologie was er geen echte volkse dynamiek, terwijl het een thema is dat steeds belangrijker wordt, zeker ook op het kwetsbare Caribische eiland.

Het Centro Felix Varela vertrok van een methode die een actiegroep in New York had ontwikkeld. Het centrum werkt nauw samen met de bestaande volksorganisaties, scholen en lokale besturen. Zo groeide een netwerk van tientallen groepen die in regionale knooppunten onderling ervaringen uitwisselen."

Wat doen de Cubanen concreet in dit project?

"Cubanen van alle leeftijden, uit scholen en organisaties, komen samen om de sterke en zwakke punten van hun directe omgeving in kaart te brengen en te analyseren. Het resultaat is een 'mapa verde' of groene kaart. Opvallend is dat de trekkers van de groepen én van het netwerk meestal vrouwen of meisjes zijn. Zij gaan gesprekken aan met hun buren om op basis daarvan een actieplan te maken.

In La Vigia, een gemeenschap van een honderdtal gezinnen in het westen van Cuba, saneerden vrijwilligers een natuurlijke vijver die tot een stortplaats verloederd was met machines van de suikerrietcoöperatieve waar de meeste mannen werken. Nu kan er weer vis gehengeld worden.

Het enthousiasme en het actieve buurtschap dat de Mapa Verde in dit gehucht bracht is echt voelbaar

Ze realiseerden ook een mooie gezellige vergaderplaats, o.a. met de opbrengst van de Paascampagne, die een boost gaf aan allerlei initiatieven: vrouwen komen er samen handwerkjes of vruchtensappen maken die ze op de markt verkopen, mannen leren er elkaar biogas maken van varkensmest, ... Het enthousiasme en het actieve buurtschap dat de Mapa Verde in dit gehucht bracht is echt voelbaar."

'Viva Cuba eco=lógica' is de sensibiliseringscampagne van ICS over duurzame ontwikkeling in Cuba. Wat willen jullie bereiken?

"Vriend en vijand erkennen de sociale resultaten van Cuba, maar veel minder bekend is dat in Cuba ook een groene revolutie aan de gang is. Door het plotse wegvallen van de economische samenwerking met Oost-Europa in 1986 werden petroleum en kunstmest onbetaalbaar. Landbouwingenieurs zochten samen met de boeren naar alternatieven. Intussen is 90% van de landbouw in Cuba biologisch. Organische stadslandbouw zorgt in Havana voor 100% van de groentenconsumptie en sinds 1959 is het bosareaal op het eiland verdubbeld. Op Cuba is eco dus logisch en ook dat aspect verdient onze solidariteit."

 

Viva Salud DOOR:

Auteur: Lena Van der Bruggen (G3W)

Deel dit artikel