Palestina: sociale zekerheid onder druk

Na de mobilisatie van de leerkrachten begin dit jaar, is het vandaag de Palestijnse bevolking die de straat opgaat om haar ongenoegen te uiten over het sociale zekerheidsbeleid van de Palestijnse Autoriteit.


We zullen ons verzetten tegen elke wetgeving die gevolgen heeft voor onze rechten en waarover wij niet geraadpleegd werden- Bleidin Muhammad, voorzitter van de Confederatie van de Nieuwe Vakbonden.


Op 19 april 2016 werd er een massale betoging georganiseerd in Ramallah. Er liepen duizenden mensen mee. De aanleiding voor de onvrede was de nieuwe wet over de sociale zekerheid van de Palestijnse Autoriteit. Na de mobilisering door de leerkrachtenbonden begin dit jaar, was het nu de beurt aan de Palestijnse bevolking om de straat op te gaan en haar ongenoegen te uiten.

Wat er aan vooraf ging

  • 16 februari 2016: Wet nr 6 over de sociale zekerheid wordt goedgekeurd door de leden van het kabinet van de Palestijnse Autoriteit, zonder voorafgaand overleg met de Palestijnse civiele maatschappij.
  • 7 maart 2016: De wet wordt goedgekeurd door president Mahmoud Abbas.
  • 19 april 2016: Grote manifestaties in de straten door de Palestijnse bevolking, met name in Ramallah.
  • 10 mei 2016: Manifestaties ter ondersteuning van het Nationaal Comité en de eisen die werden voorgelegd aan de beleidsmakers.

Zodra de details van de nieuwe wet uitlekten, werd er een Nationaal Comité opgericht bestaande uit twee Palestijnse vakbonden, diverse autonome vakbonden uit de private sector en uit het Palestijnse ngo Netwerk (PNGO). Dit Comité heeft de wet bestudeerd en vervolgens besloten om hiertegen te protesteren en de eisen van de vakbonden samen te bundelen.

Maar wat is de impact van deze wet op de Palestijnse arbeiders?

Indien de nieuwe wet wordt toegepast, zal dit in het nadeel spelen van mensen met een handicap, gepensioneerden, vrouwen en de privésector. Het minimumloon zou worden teruggebracht tot 726 NIS (iets minder dan 170 euro) en de pensioenen zouden worden verlaagd tot 51% van het laatstverdiende salaris voorafgaand aan het pensioen.

Bovendien zou de wet de Palestijnse Autoriteit toegang verschaffen tot het spaarfonds van de Palestijnse instellingen en zou het hen toelaten een nieuw fonds op te richten waarin de Israëlische autoriteiten verondersteld worden de bijdragen te storten die al sinds 1967 door de Palestijnse arbeiders afgestaan worden.

De angst van de mensen en het Nationale Comité voor Wet nr 6 over de sociale zekerheid is dat beheer van het onafhankelijk spaarfonds door de Palestijnse Autoriteit tot meer onzekerheid zou leiden voor de werknemers, maar ook uit angst voor corruptie aangezien deze de Palestijnse Autoriteit toegang verschaft tot miljarden NIS zonder enige garanties over het feitelijke gebruik van deze fondsen.

Het Nationaal Comité roept daarom op tot een onmiddellijke opschorting van de wet en de hervatting van de besprekingen met alle betrokken partijen om een ​​aanvaardbaar compromis te vinden. In een reactie heeft het kabinet van de Palestijnse Autoriteit een commissie opgericht, met aan het hoofd het Ministerie van Arbeid en met de opdracht de eisen van het Nationaal Comité te onderzoeken.

Mohammad Jawabra, leider van het Progressieve Vakbondsfront van Palestina (PLUF), meent dat de nieuwe wet faalt in haar rol om de belangen en behoeften van werknemers te beschermen, omdat het een sociale zekerheidsstelsel creëert dat werknemers met een handicap en gepensioneerden in de armoede zal storten.

Worden de eisen van het maatschappelijk middenveld gehoord?

Sinds 19 april vonden er al verschillende bijeenkomsten plaats waarbij parlementsleden, het Ministerieel Comité en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld elkaar ontmoetten. Terwijl de regering erkent dat er een verandering nodig is, is er nog geen akkoord getekend... en niets wijst erop dat een dergelijk akkoord er snel zit aan te komen.

Bovendien uit het Nationaal Comité zijn bezorgdheid over het standpunt van de vertegenwoordiger van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in de Palestijnse gebieden. Mevrouw Ursula Kulke heeft onlangs haar bedenkingen uitgesproken over de voorstellen van het Nationaal Comité, maar heeft hierover nog niets officieels beslist. De voorstellen zijn in strijd met de positionering van de ILO, evenals met de waarden van dit orgaan. Het Nationaal Comité wacht op een officiële verklaring en gaat door met onderhandelen met de Palestijnse Autoriteit en de ILO.

Steeds meer actoren van het maatschappelijke middenveld, vakbonden, mensenrechtenactivisten, jongerengroeperingen, vrouwenrechtenorganisaties, verenigingen voor personen met een handicap en universiteiten hebben zich aangesloten bij de demonstranten. Samen vechten zij voor een betere sociale bescherming en daarbovenop voor een betere bescherming van hun fundamentele rechten.

Bekijk hier een filmpje over de campagne in Palestina

 

 

Deel dit artikel