Peruaanse gezondheidszorg: een goudmijn

Hospital Loayza

Een superdeal. Een goudmijn. Facturen en nog eens facturen.” Die woorden herhaalt Carlos Moreno vele malen in de uitgelekte audiotapes, die zijn duistere business blootleggen. Op 10 oktober kwamen deze opnames in alle media. Ze zorgden voor een groot schandaal, woede en verontwaardiging bij de miljoenen Peruanen die lijden onder de slechte gezondheidszorg.

Carlos Moreno was de raadsman voor gezondheid van de nieuwe Peruaanse president, Pedro Pablo Kuczynski. In zijn kantoor op het presidentieel paleis regelde hij duistere zaakjes, van zodra hij daar begin augustus aan de slag ging.

Uit de gelekte audiotapes blijkt dat hij een geheime deal sloot om vanuit het openbaar hospitaal Loayza patiënten door te sturen naar een privékliniek. Die zou voor haar diensten betaald worden door de ziekteverzekering voor de armen SIS. Door deze deal konden Moreno en anderen grof geld verdienen: het gaat om zeer veel patiënten en de privékliniek rekent de SIS woekertarieven aan.

Het hospitaal Loayza, waar Moreno als befaamd specialist in maag- en darmziektes alle touwtjes in handen hield, zou niet enkel zoveel mogelijk patiënten doorverwijzen naar de privékliniek voor consultaties. De kassa zou vooral rinkelen dankzij allerlei onderzoeken, behandelingen en geneesmiddelen die de patiënten daar aangesmeerd krijgen. In de audiotape vertelt Moreno hoe een scanner in zijn hospitaal defect is en ook defect zal blijven, want zo kan hij nog meer doorverwijzen naar de privékliniek.

Dit verhaal raakt een zeer gevoelige snaar bij miljoenen Peruanen die een beroep moeten doen op de publieke gezondheidszorg of SIS. Ze krijgen te horen dat de scanner, echograaf of nierdialyse niet werkt, dat er geen geneesmiddelen voorhanden zijn voor chemotherapie of voor een AIDS-therapie. Ze moeten bovendien maandenlang wachten op een behandeling of operatie ... tenzij ze het geluk hebben om doorverwezen te worden naar een privékliniek, betaald door de SIS. Daar moeten ze hoe dan ook voor een deel van de behandeling zelf geld op tafel leggen, geld dat ze vaak niet hebben.

Carlos Moreno onder vuur genomen door de pers

Veel Peruanen tellen dus gezinsleden die stierven omdat ze niet tijdig het nodige onderzoek ondergingen, geopereerd werden, of bij gebrek aan geneesmiddelen. Een ander fenomeen, gevolg van deze deals met privéklinieken, is dat sommige patiënten intensieve, peperdure, voor hen onnodige of zelfs schadelijke behandelingen toegediend krijgen, zoals chemo-therapieën bij terminale kankerpatiënten. “Ik zorg voor de chemo’s”, pocht Moreno in de opname.

Het harde audiobewijs van deze maffiapraktijken komt dan ook dubbel hard aan bij alle slachtoffers ervan en hun gezinnen. Het is volstrekt onaanvaardbaar en zelfs luguber dat bepaalde personen een systeem uitbouwden om stinkend rijk te worden op de kap van de armste bevolking. Ze kapen de schaarse middelen voor openbare gezondheidszorg en hebben geen morele bezwaren bij het lijden van de Peruanen die deze zorg hard nodig hebben.

Deze feiten zetten het dossier van de 11.11.11-campagne dit jaar tegen de commercialisering van gezondheidszorg kracht bij. Ze tonen aan hoe gevaarlijk allianties met de privésector zijn binnen openbare diensten zoals gezondheidszorg. Zeker in landen in het Zuiden, waar de overheid erg zwak staat in het uitoefenen van de nodige controle op deze allianties. Maffieuze personen binnen het overheidsapparaat slaan hier vakkundig munt uit.

Het is dan ook heel belangrijk dat het middenveld en de media deze wantoestanden aanklagen, nauw toezien op de besteding van overheidsmiddelen en hun regering aansporen om het gezondheidssysteem drastisch te hervormen.

Actie van Foro Salud tegen de mistoestanden in Hospital Loayza

In Peru is de breed erkende spreekbuis hiervoor Foro Salud, partnerorganisatie van FOS. Op 20 oktober kloegen ze aan de ingang van het hospitaal Loayza samen met de patiënten aan dat deze corruptie een misdaad is.

Alexandro Saco van Foro Salud reisde in maart 2016 Vlaanderen af om de perverse gevolgen van deze publiek-private partnerschappen uit de doeken te doen. Saco: “We moeten een kwaliteitsvolle openbare gezondheidszorg voor alle Peruanen garanderen, met meer middelen en minder bureaucratie, onder toezicht van de bevolking. De 8.500 openbare hospitalen en gezondheidscentra, met hun 250.000 medewerkers, moeten voortaan de bevolking dienen.”


Freya Rondelez, medewerkster 11.11.11 in Lima
Felix De Witte, medewerker FOS in Lima

 

11.11.11 DOOR:

11.11.11 voert campagne voor
goede gezondheidszorg in het Zuiden

Schenk online
of stort op
BE30 0000 0000 1111

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels