Primeur bij het Filipijnse hooggerechtshof: eerste klacht ooit tegen steenkool

Primeur bij het Filipijnse hooggerechtshof: eerste klacht ooit tegen steenkool

11.11.11-partner Philippine Movement for Climate Justice (PMCJ) en andere Filipijnse middenveldorganisaties hebben samen voor een primeur gezorgd bij het hooggerechtshof: de eerste klacht ooit tegen steenkool. De voorbereiding van deze rechtszaak nam maar liefst 3 jaar in beslag. PMCJ eist dat de bouw van steenkoolcentrales gestopt wordt. Ze zijn immers in strijd met de Wet op schone lucht van 1999 en de Wet op hernieuwbare energie van 2008.

 

Overheid lapt eigen wetten aan laars

Ian Rivera, de coördinator van PMCJ: "Deze rechtszaak vergde heel wat voorbereiding en ons dossier telt 64 pagina's. Maar eindelijk is de klacht tegen de Ministeries voor Milieu (DENR) en Energie (DoE) ingediend. We stellen namelijk vast dat, door steenkoolcentrales te bouwen, de overheid 2 wetten straal negeert."

PMCJ stelt dat de overheid enkele cruciale normen, zoals die voor uitstoot en afvalwater, 18 jaar na de invoering van de Wet op schone lucht nog steeds niet heeft aangepast. De Wet op hernieuwbare energie was bedoeld om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en vervuilende energie te verminderen, maar ook zij blijft dode letter. In 2008 werd 'slechts' 26% van de stroom opgewekt met kolen. In 2016 is het aandeel van kolen in de energiemix bijna verdubbeld.

Doordat beide ministeries toegestaan hebben om steenkoolcentrales te bouwen, hebben ze het land net afhankelijker gemaakt van dure, vervuilende en zelfs dodelijke fossiele brandstoffen. Als ze alle geplande centrales ook bouwen, wordt in 2030 30% van alle energie opgewekt door steenkool. Daarmee gaan de Filipijnen in tegen de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs.

Actiegroepen

Pic 2 - petition filingDe eisers vragen aan het hooggerechtshof om een bevelschrift uit te schrijven waardoor de ministeries gedwongen worden om hun eigen wetten te respecteren. "Doordat DENR en DOE hun taken zoals specifiek in de wet voorgeschreven niet vervullen, is het land steeds afhankelijker geworden van vervuilende energie zonder gepaste normen. Zo veroorzaken de ministeries zonder aansprakelijkheid negatieve effecten op het milieu en de gezondheid van de mensen", aldus de petitie, een aanklacht bij het Hooggerechtshof.

De leiders van de actiegroepen tegen de centrales zijn eveneens betrokken bij de rechtszaak. De leiders uit de gemeente Limay, in de provincie Bataan, waren aanwezig bij de neerlegging van de klacht. Deze provincie staat bekend als de 'hotspot' van steenkoolcentrales in de Filippijnen. Begin dit jaar had hun actiegroep de negatieve gevolgen voor het milieu, de gezondheid en op sociaal vlak nog aan de kaak gesteld, nadat heel wat inwoners ziek geworden waren door steenkoolas. De eigenaars van de diverse centrales ontkenden elke betrokkenheid en beschuldigden elkaar van het incident.

"Mensenlevens worden opgeofferd om de zakenbelangen van bedrijven te dienen. Het is duidelijk dat bedrijven meer wegen op de beslissingen van de regering dan de bevolking. Wij zijn de slachtoffers, maar worden afgedaan als leugenaars omdat we de impact van steenkool blootleggen. Dag in dag uit moeten we steenkoolas van onze erven wegvegen. Ons recht op een fatsoenlijk en normaal leven wordt met de voeten getreden voor snel geldgewin ", klaagde Cheryl Magracia van de actiegroep Barangay Lamao in Limay.

Na jaren van actie voeren tegen dit vervuilende energiebeleid hoopt PMCJ dat het hoogste gerechtshof hun aanklacht wel serieus zal nemen. Alle rapporten geven aan dat het verbranden van steenkool mensen doodt, en ons klimaat opwarmt. Samen met PMCJ vinden wij dat er volop moet ingezet worden op hernieuwbare energie om deze planeet leefbaar te houden.

 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel