Protos versterkt Oegandese overheidsdienst voor water

In het kader van een programma voor Integraal Waterbeheer toont George (lokale medewerker Protos) hoe jonge boompjes geplant moeten worden.

Sinds 10 jaar maakt Protos intensief werk van programma's voor Integraal Waterbeheer (IWB) in Oeganda, met activiteiten in het Mpanga-bekken en het westen van het land. Belangrijk hierbij is dat Protos steeds 'bottom up' - opwaarts - werkt. Dit betekent een sterke inbreng van lokale gemeenschappen maar tegelijk is er een duidelijke ambitie om toe te werken naar beïnvloeding op een hoger niveau.

Die aanpak leidde tot praktische resultaten: het Ministry of Water and Environment formuleerde intussen een nationaal beleid voor IWB op bekkenniveau. Die richtlijn is onder meer gebaseerd op de ervaringen en voorbeelden van Protos. De ambitie om te kunnen beïnvloeden op een hoger niveau was dus geslaagd, maar voor Protos was dit geen eindpunt. Het Ministerie en zijn afdeling voor IWB bereiden vandaag besprekingen voor om met de ontwikkelingspartners een nieuwe cyclus van samenwerking vast te leggen. Hierbij hoort uiteraard een beoordeling van wat er in het verleden gerealiseerd is en een evaluatie van de competenties van de afdeling voor IWB. Tegelijk moeten prioriteiten opgesteld worden om in de volgende cyclus van samenwerking de performantie effectief te verbeteren. De persoonlijke prestaties van de IWB-medewerkers van het ministerie mogen bijgeschaafd worden, maar ook de algemene efficiëntie van de afdeling kan beter.

Voor de analyse en opmaak van het plan heeft het ministerie in samenwerking met DFID (Department for International Development, het departement voor ontwikkelingssamenwerking van het Verenigd Koninkrijk) en GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, de Duitse tegenhanger) beslist om een partner aan te duiden die over de juiste ervaring beschikt om goede inschattingen te kunnen maken, relevante voorstellen te doen en een meerwaarde te bieden op korte en lange termijn.

Protos werd aangesteld voor deze opdracht en heeft samen met partners uit o.a. België en Oeganda dit belangrijk werk aangepakt. Momenteel is er een diepgaande analyse gebeurd van de huidige performantie en een oorzaakanalyse om vast te stellen waar die verbeterd kan worden. Om de IWB-afdeling naar een hoger niveau te tillen werden de belangrijkste werkpunten geïdentificeerd en intussen kregen heel wat medewerkers een opleiding voor specifieke urgente noden, die bij de tussentijdse resultaten aan het licht kwamen.

Het ministerie heeft een enorm vertrouwen in Protos, en daar is de organisatie bijzonder fier op. De water-ngo werkt met plezier verder aan haar ambitie om lokale ervaringen te verzilveren in een gerichte beïnvloeding van de watersector in Oeganda.

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels