Samen sterk voor Filippijnse mensenrechten


gdw filipijnen

De Filippijnen worden gekenmerkt door een hoge graad van politiek geweld. Activisten, syndicalisten, journalisten en advocaten worden vermist of vermoord.

Alexia Fouarge, medewerkster beleid bij G3W, is momenteel op bezoek bij onze Filippijnse partners en woont de 'International Solidarity Mission' in Mindanao bij. Het centrale thema? De strijd tegen schendingen van de mensenrechten.

 

De Filippijnse overheid neemt geen enkel noemenswaardig initiatief om de schendingen van de mensenrechten tegen te gaan. De straffeloosheid wordt daarentegen nog verder in de hand gewerkt door de criminalisering van de democratische oppositiebewegingen. Wie zich verzet tegen de oprukkende, grootschalige mijnbouw riskeert zijn vel. Bekijk de beklijvende getuigenissen van een aantal van hen in deze video.

In een context zoals die van de Filippijnen, waar de armoede schrijnend is en de ongelijkheid immens, zouden mensen die ijveren voor rechtvaardigheid beschermd moeten worden, niet bestreden.

De campagne 'Stop The Killings' eist dat lokale overheden hun verantwoordelijkheid opnemen en krachtdadig optreden tegen politiek geweld tegen sociale bewegingen. De moorden en verdwijningen die zich alsnog voordoen moeten grondig, effectief en onpartijdig worden onderzocht.

Alexia Fouarge, medewerkster beleid bij G3W, is momenteel op bezoek bij onze Filippijnse partners en woont de 'International Solidarity Mission' in Mindanao bij. Deze missie werd georganiseerd door de 'International Conference on Human Rights and Peace in the Philippines' en besloot met een persconferentie, ter ondersteuning van lokale gemeenschappen uit Mindanao. Tijdens de persconferentie drukten ze, samen met de andere leden van de solidariteitsmissie, hun bezorgdheid uit over de repressie waar lokale gemeenschappen in provincies als Davao del Sur en Sarangani dagelijks mee te maken krijgen en die direct gelinkt is aan mijnbouw.

 

 

Mijnbouw

Via deze daad van internationale solidariteit willen we samen met onze partners opkomen tegen 'de wet van de rijkste' die in de Filippijnen zeer sterk geldt. De ontwikkelingsaggresie en hebzucht van de huidige Aquino-regering zorgt ervoor dat vooral grootschalige en buitenlandse mijnbouwprojecten ondersteund worden. Deze projecten ondermijnen het respect voor de lokale bevolking en zijn een bewijs dat winst de bovenhand haalt op milieu en mensenrechten. De Filippijnen hebben onze internationale solidariteit nodig in hun strijd om vrede en gerechtigheid.

Toch komt de bevolking op voor haar rechten, mannen en vrouwen gaan in de tegenaanval, ze strijden voor het land dat reeds eeuwenlang in hun bezit is en volgens hun eigen gebruiken van generatie op generatie werd doorgegeven.

 

 

Repressie

Maar de repressie is hard en de middelen zijn talrijk. Militairen sparen geen moeite om de bevolking bang te maken en te onderdrukken. Mensen worden uit hun huis gezet, ze worden gefolterd, de toegang tot hun velden wordt afgesloten en wanneer ze dan toch opnieuw hun grond kunnen bereiken, stellen ze vast dat alles verwoest is.

Dit soort acties door militaire troepen gaan in tegen de universele mensenrechten. De eis van de bevolking is dan ook duidelijk: militairen moeten gedwongen worden om de mensenrechten van de burgers te respecteren!

Deze conferentie wil dit soort schendingen van de mensenrechten in de regio van Mindanao in kaart te brengen en verspreiden naar de internationale gemeenschap. Zodat aan dit klimaat van geweld en onschendbaarheid in de Filippijnen een einde kan gemaakt worden.

Long live the international solidarity!Meer info:

Meer weten over mensenrechten in de Filippijnen? Bekijk dan hier een interview met internationaal expert mensenrechten Gill Boehringer op ANC Philippine morning TV ter gelegenheid van 'the International Conference on Human Rights and Peace in the Philippines'.


Viva Salud DOOR:

Deel dit artikel