Sawit Watch

Sawit Watch (SW) waakt over de palmoliesector in Indonesië. En daar heeft het zijn handen mee vol, want het land is de grootste producent en exporteur van palmolie ter wereld, goed voor een aandeel van 10% in zijn totale export. De palmbomen die daarvoor nodig zijn hebben veel plaats nodig om te groeien. De industrie gaat dus gepaard met grootschalige ontbossing.

De palmolieplantages nemen zowat 12 miljoen ha in beslag. Dat is zowat 4 keer België. Palmolie is erg gewild omdat het vrij goedkoop is, en erg flexibel in gebruik. Het maakt onze chocopasta beter smeerbaar, en zit in onder andere wasproducten, biodiesel, parfum en koekjes.

Doel

Het doel van SW is om de uitbreiding van de plantages te stoppen en de sector zo duurzaam mogelijk te maken. Bedrijven moeten een hele resem maatregelen nemen om landroof te vermijden, niet langer veengronden in te palmen, de arbeidsrechten respecteren, huurcontracten naleven, enzovoort.

De Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) heeft hierover duidelijke regels. Bedrijven die een RSPO-certificaat hebben, worden beschouwd als duurzaam. Maar de RSPO-regels worden grotendeels door de sector zelf opgesteld, en hoewel SW deze bedrijven samen met vele andere ngo's op de huid zit, blijft het moeilijk om de oude praktijken te veranderen.  

Resultaten

Sawit Watch beschikt over een database van alle palmolieconcessies. Zo kan het nagaan of het moratorium op de uitbreiding van plantages gerespecteerd wordt.

Dit moratorium kwam er na lang aandringen van SW en vele andere organisaties die opkomen voor het bosbestand en voor de miljoenen families die op één of andere manier afhankelijk zijn van het bos voor hun levensonderhoud.

SW werkte mee aan het ophefmakende rapport van Amnesty International over de bedenkelijke arbeidsomstandigheden op de plantages, Indonesia: The Great Palm Oil Scandal.Labour abuses behind big brand names.

Ondertussen heeft één van de geviseerde bedrijven, met name Wilmar, zijn beleid in een aantal plantages aangepast. In samenwerking met de vakbond en SW-partner Serbundo, is een nieuwe cao afgesloten. De werknemers hebben nu rechto p onder andere hogere lonen, beschermende kledij, kinderopvang en schoolvervoer.