Strijd tegen geheime offshore constructies loopt moeizaam

Na de Panama Papers bonden beleidsmakers de strijd aan tegen geheime offshore constructies waarmee vermogens aan het zicht van de fiscus worden onttrokken. In december kozen de EU-lidstaten echter om een voorstel van de Europese Commissie voor meer transparantie af te zwakken. Nu is het aan het Europees Parlement om een positie in te nemen voor komende onderhandelingen over het voorstel.

11.11.11 roept op tot een publiek register om de werkelijke eigenaars achter een bedrijf of trust ook voor burgers, parlementairen, onderzoekers en investeerders kenbaar te maken.

Naar transparantie over eigenaars

Uit datalekken als de Offshore Leaks, Panama Papers en Bahama Leaks is duidelijk hoe bedrijven en vermogende individuen op grote schaal kapitaal aan het zicht van de fiscus kunnen onttrekken door offshore constructies in belastingparadijzen. Zo kan men via een schermvennootschap of trust anoniem zaken doen of financiële verrichtingen uitvoeren. De Europese Commissie formuleerde daarom een voorstel, in het kader van herziening van de Anti-witwasrichtlijn, om de 'begunstigde eigenaars' die schuil gaan achter offshore constructies in publieke registers te publiceren.

Ambitie bekoeld?

Op 20 december kozen de lidstaten echter om het Commissievoorstel af te zwakken. De Raad nam een onderhandelingspositie aan waarin publieke toegang tot informatie over werkelijke eigenaars geschrapt werd. Men wil enkel toegang verschaffen wanneer de aanvrager 'legitiem belang' heeft, zonder nader te bepalen wat dan een 'legitiem belang' is en wat niet. Op die manier kan de beloofde transparantie in de praktijk wel eens zeer nauw ingevuld worden. Bovendien zal het boordelen van individuele aanvragen voor toegang tot de gegevens met een behoorlijke extra administratieve kost gepaard gaan.

Actie nodig

11.11.11 roept de Belgische Minister van Financiën op om alvast in eigen land het geplande 'begunstigde eigenaars' register publiek open te stellen, net als in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Zo geeft men niet alleen administraties maar ook burgers, parlementairen, onderzoekers en investeerders de kans om werkelijke eigenaars achter een bedrijf te kennen. In de strijd tegen fraude zijn immers niet alleen banken, maar ook burgers vragende partij voor meer informatie. Terwijl banken vorige week vroegen om een register tegen financiële fraude, vraagt het middenveld om dit 'begunstigde eigenaars' register tegen fiscale fraude.

Tegelijkertijd roept 11.11.11 de Belgische Europarlementsleden op om de strijd op het Europees toneel te blijven voeren, om te beginnen door een ambitieuze positie te aan te nemen in de parlementaire commissies die zich deze maand buigen over het commissievoorstel, en door het recht van EU-burgers op deze informatie overtuigend te verdedigen in de komende onderhandelingen met de Raad.

Sarah Van den Broucke

 

Deel dit artikel