Terugblik op de campagne Sociale Bescherming Voor Iedereen

Bogdan Vanden Berghe, Algemeen Directeur 11.11.11 - Arnaud Zacharie, Secrétaire Général CNCD-11.11.11 - Marc Becker, Secrétaire national ACV/CSC - Jean-François Tamellini,  Secrétaire fédéral FGTB/ABVV - Sabine Slegers, National Secretaris ACLVB-CGSLB - Tom Joos, Nationaal secretaris CM-MC - Rik Thys, Stafmedewerker studiedienst Socialistische Mutualiteit - Andre Kiekens, Algemeen Secretaris Wereldsolidariteit/Solidarité Mondiale - Annuschka Vandewalle, Algemeen Secretaris FOS - en Minister Alexander Decroo

Twee jaar lang voerde 11.11.11 samen met een brede coalitie ngo’s, vakbonden en mutualiteiten campagne voor goede sociale bescherming voor iedereen. Drie vierde van de mensen wereldwijd heeft onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Ze kunnen niet naar de dokter, hebben geen recht op pensioen, krijgen geen moederschapsrust ... Dat is onrechtvaardig. Vandaag trokken we naar Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo om onze eisen en jullie massale steun te overhandigen.

Resultaten

We kunnen terugblikken op een sterke campagne: 90.000 mensen steunden onze boodschap, we zetten meer dan 3.000 acties in 20 landen op touw, werden internationaal opgepikt door de IAO en bewezen met harde cijfers dat sociale bescherming wereldwijd haalbaar en betaalbaar is.

Ook politiek boekten we succes. In mei 2016 werd een belangrijke resolutie over sociale bescherming goedgekeurd in de Kamer. Uit de resolutie vloeide al een eerste concreet resultaat voort: de overheidsdienst Sociale Zekerheid werkt vanaf nu nauw samen met het Belgische Ontwikkelingsagentschap (BTC). Een prima voorbeeld van het delen van expertise. Een van onze eisen in deze campagne.

De regering engageerde zich ook om sociale bescherming te verankeren in haar buitenlands beleid.

Op bezoek bij de minister

Met jullie massale steun en deze verwezenlijkingen trokken we vandaag naar het kabinet van Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo. Hij volgde onze campagne en is net als ons overtuigd van het belang ervan.

“Sociale bescherming is een basismensenrecht. Als je wil dat mensen hun leven in eigen handen nemen, hebben ze sociale bescherming nodig. Ik wil samen met jullie onderzoeken hoe we dit in de partnerlanden van België kunnen waarmaken.”

Dat we de campagne afsluiten, wil niet zeggen dat we het thema loslaten. Er is een nieuwe structuur met sterke partners in het leven geroepen die het thema op de agenda zal houden. De coalitie blijft zich hard inzetten om de woorden van de minister ook om te zetten in daden.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels