Verkiezingen Filipijnen - Waarom koos men voor Duterte?

Rodrigo Duterte veroorzaakt een politieke storm in de Filipijnen

Plots haalt de Filipijnen nog eens de media. Deze keer niet met de zoveelste orkaan die door het land raast, maar met een politieke storm, genaamd "Duterte".

Dat Duterte een controversieel politicus is konden we uitvoerig in de mainstreammedia lezen, maar waarom hebben de Filipino's nu en masse op deze Trump-van-de-Filipijnen gestemd?

Manila vs de rest

Duterte, in de Filipijnen afgekort als Du30, wordt de eerste president die niet uit Luzon komt, het noordelijk gelegen eiland met de hoofdstad Manilla. Hij is geboren in het centraal gelegen Leyte, van de eilandgroep de Visayas, en heeft furore gemaakt als burgemeester van Davao. Dit op zich, maakt hem reeds een buitenbeentje.

Het eerste wat Filipino's aan elkaar vragen is 'van waar ze afkomstig zijn'. Afkomst schept een band, en Du30 heeft perfect ingespeeld op het gevoel dat de economische en politieke macht van Metro Manilla te dominant is. Bijna de helft van het bnp wordt gegenereerd in de metropool, en om een betere verdeling van de rijkdom te bekomen, is Du30 voorstander van een federaal systeem, waarbij de provincies een groter aandeel krijgen van de nationale begroting.

Ongelijkheid aanpakken

Hoewel zijn vader ook reeds gouverneur was, wordt hij niet beschouwd als behorend tot het establishment dat het schone weer maakt in en rond Manilla.

Ondanks de vrij spectaculaire economische groei onder de uittredende president Aquino, gemiddeld 6.2%, is het aantal armen niet gedaald. Angelo-met-de-pet concludeert daaruit dat de rijken nog rijker zijn geworden, en dit wordt ook door de statistieken bevestigd.

Du30 noemt zichzelf een 'socialist', en heeft beloofd werk te maken van landhervorming, toegankelijke gezondheidszorg en beter onderwijs. Hij wil eveneens een fonds creëren om de kleine bedrijven te ondersteunen.

Over het verderzetten van het privatiseringsbeleid of de mate waarin hij wil inzetten op mijnbouw heeft hij minder uitgesproken ideeën. Nochtans zal hij meer geld naar de staatskas moeten laten vloeien om zijn sociale agenda te realiseren.

Hij heeft beloofd de 'grote' corruptie te gaan bestrijden, en belastingfraudeurs aan te pakken. Hopelijk heeft hij ook oren naar de voorstellen van 11.11.11-partners voor een taxshift, met o.a. een rechtvaardiger belastingstelsel. Tijdens een onderhoud met ngo's gaf hij alvast aan dat hij wil luisteren naar constructieve voorstellen inzake het promoten van hernieuwbare energie. Dit zou een ommekeer betekenen, want de huidige regering zette vooral in op steenkoolcentrales.

De Taal van het volk

Verkiezingen in de Filipijnen zijn sterk gericht op de persoonlijkheid van de kandidaten, waar ze voor staan komt op het tweede plan. En ook daar kroonde Du30 zich tot winnaar. Hij spreekt de taal van het volk, heel letterlijk. Op elke meeting maakt hij, vaak schuine, grappen en vertelt hij over heroïsche politieacties waaraan hij deelnam. Hij krijgt elke massa in de ban, hij entertaint, vraagt aan knappe dames 'waar hun moeder is', hij steekt de draak met de 'selfie-cultuur' en hij vloekt, wat vaak op het meeste gelach kan rekenen.

Grote schoonmaak?

Wellicht haalde Du30 het meeste bijval met zijn harde taal over criminelen en druggebruikers. Ook daar ging hij diverse keren in overdrive, met uitspraken als 'we gaan de straten schoonvegen' en 'ik zou zelfs mijn kinderen vermoorden als die aan de drugs gaan'.

Onder zijn harde beleid, volgens mensenrechtenorganisaties mede door het inzetten van doodseskaders, veranderde de kwalijke reputatie van Davao en is het nu één van de meest veilige steden in het land.

Hij gaf openlijk toe de opdracht gegeven te hebben voor het vermoorden van honderden straatkinderen en kleine criminelen, maar vreemd genoeg gaf dit zijn campagne een flinke boost. Is dit tekenend voor een land waar moordzaken nauwelijks opgelost raken?

30 juni

Het blijft uiteraard afwachten of Duterte zijn beloftes kan waarmaken. De komende maanden zal blijken of hij enkel een populist is die uit is op macht en mogelijk een bloedbad zal aanrichten, of dat hij echt werk maakt van de broodnodige hervormingen.

Zijn nultolerantie tegen criminaliteit zal hem in elk geval in bepaalde milieu's niet in dank worden afgenomen, maar de belofte voor een veiliger samenleving met minder armoede ging er bij het kiezerspubliek in als zoete broodjes.

Daarnaast wachten er ook nog vele andere heikele dossiers, zoals het vredesproces in Mindanao en het conflict met China over delen van de South China Sea.

Op 30 juni wordt de nieuwe president ingehuldigd. Dan weten we meer.

Kris Vanslambrouck
Inhoudelijk medewerker partnerwerking Azië

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels