Vijftig jaar 11.11.11, vijftig jaar campagne

Bogdan speech web

 

Allerbeste vrijwilliger


Morgen is het 11 november en maken we ons opnieuw op om de straat op te gaan
. Met veel mensen. En dat voor de vijftigste keer. Al vijftig jaar wordt het hart voor het Zuiden persoon per persoon, deur per deur, quiz per quiz en etentje per etentje veroverd. Het is een grote eer om dat van op de eerste rij mee te maken.

Omwille van onze symbolische verjaardag wordt het extra speciaal. In al die jaren evolueerden we van een liefdadigheidskoepel, naar een rechtvaardigheidskoepel. Een koepel met een veel bredere agenda dan enkel hulp. Samen voerden we campagnes rond thema’s als waardig werk, de Tobintaks, eerlijke handel, het klimaat of de duurzame ontwikkelingsdoelen. Met sommige van die complexe thema’s maken we het ons niet gemakkelijk. Maar moeilijk gaat ook. Dat toonde jullie massaal. Met Sing for the Climate zongen meer dan 280 000 mensen mee en op de Wachtnacht in Gent waren we met 15 000 mensen om op te roepen tot actie rond de millenniumdoelstellingen.

De armoede is de afgelopen jaren spectaculair gedaald. Wij speelden daarin onze rol. Door partners in het Zuiden te steunen, door sensibilisering. Door politiek werk. Door samen te werken. Met scherpe inhoudelijke dossier veranderden we ook hier het beleid ten voordele van het Zuiden. Schulden werden kwijtgescholden, banken trokken zich terug uit de voedselspeculatie, BIO – het investeringsfonds – werd grondig hervormd na onze doorlichting. Zo kunnen we wel nog even doorgaan. Het doet goed even stil te staan en terug te kijken naar de vruchten van ons engagement.

De 11.11.11-acties zijn veel meer dan fondsenwerving, ze vormen een statement. We weigeren ons hardnekkig neer te leggen bij onrecht. Met jullie opkomst vormen jullie de warme kern van het draagvlak voor solidariteit en ontwikkelingssamenwerking en het geloof in de maakbaarheid van de samenleving. Noem het gerust een gedecentraliseerde massamanifestatie van 20.000 tegendraadse mensen. Het is simpel: zonder dat engagement, die gedrevenheid, koppigheid, expertise en ervaring: geen 11.11.11.

We vechten tegen onrecht in het Zuiden maar zien dat de verliezers van de globalisering ook hier aanwezig zijn. Ze leven hoe langer hoe minder exclusief in het Zuiden. Het verschil tussen een visser uit Senegal en een werknemer van Caterpillar is niet zo groot als het lijkt. Ook hier kunnen u of ik de zwakste schakel worden. Samen moeten we blijven focussen op het Zuiden, maar we zullen enkel relevant blijven door dat soort verbanden bloot te leggen. Verbanden tussen de verliezers van de huidige globalisering. In ons inhoudelijk werk, in onze partnerschappen, in onze acties.

Onze acties staan niet gelijk aan gewoonweg wat goed doen, een goed doel steunen of hulp geven uit medelijden aan diegenen die het écht nodig hebben. Nee, ze zijn gestoeld op kernwaarden als rechtvaardigheid en solidariteit. Echte solidariteit is emancipatorisch en wil de zelfredzaamheid verhogen.

Echte solidariteit schuiven we niet opzij als mensen massaal in gammele bootjes aan onze deur aankloppen. Dat dragen jullie en daarom ook 11.11.11 al vijftig jaar uit. Echte solidariteit betekent: elkaar koppig niet in de steek laten. Meer nog dan op alle successen die we afgelopen jaren behaalden, is het daarop dat ik elke dag trots ben.

Bogdan Vanden Berghe

Aan alle vrijwilligers die de komende dagen de baan opgaan: bedankt & veel succes. Ook van onze partners in het Zuiden.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels