Wat doet 11.11.11 voor het klimaat?

Overstroming

Mensen in ontwikkelingslanden zijn de eerste slachtoffers van de klimaatverandering, terwijl zij niet verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde. 11.11.11 zet in op de aspecten van klimaatbeleid die cruciaal zijn voor het Zuiden.

Ontwikkelingslanden zijn extra kwetsbaar voor klimaatverandering. De mensen zijn er vaak afhankelijk van hun omgeving voor hun levensonderhoud. Wanneer de natuurlijke hulpbronnen minder toegankelijk worden of verdwijnen door droogte, overstromingen of orkanen, verslechteren hun levensomstandigheden. Bovendien hebben ze niet voldoende middelen om zich te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.

 

11.11.11 zet dan ook in op klimaatbeleid, en vooral op de aspecten die belangrijk zijn voor het Zuiden: 

Een ambitieus Belgisch klimaatbeleid, dat ervoor zorgt dat we de doelstellingen vastgelegd in het Akkoord van Parijs kunnen halen. Dat betekent voor 11.11.11: de opwarming beperken tot maximaal 1,5°C. De recentste wetenschap toont immers aan dat zo honderden miljoenen mensen minder getroffen worden in vergelijking met een opwarming van 2°C.

Internationale klimaatfinanciering. De rijke landen met een historische verantwoordelijkheid voor het klimaatprobleem, moeten de ontwikkelingslanden financieel bijstaan. Dat is een speerpunt voor 11.11.11. Ontwikkelende landen hebben deze middelen broodnodig om zich te kunnen aanpassen aan de klimaatverandering en om iedereen toegang te geven tot duurzame energie.

11.11.11 vraagt een breed scala aan oplossingen en waardige begeleiding en opvang voor mensen die moeten verhuizen of migreren als gevolg van de klimaatverandering. Nu al moeten meer mensen jaarlijks hun woonplaats verlaten door natuurrampen dan door conflict en geweld. Ook oorzaken als verwoestijning en stijging van de zeespiegel duwen mensen uit hun woongebieden. Toch voorziet het internationale recht geen bescherming en opvang voor hen.

 

We doen dit samen met: 

We werken zowel in het Noorden als in het Zuiden rond klimaatverandering. In het Noordendoen we aan beleidswerk op verschillende beleidsniveaus.

Daarnaast maken we deel uit van De Klimaatcoalitie, een nationale vzw die meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen) verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. 11.11.11 coördineert het politieke werk van deze coalitie.

In het Zuiden werken we samen met netwerken en actiegroepen die zich inzetten voor klimaatrechtvaardigheid, tegen ontbossing en tegen de ontginning van fossiele brandstoffen in hun land.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel