Advies: wat kan België doen om de nieuwe ontwikkelingsdoelen te bereiken?

logo-SDGs

Dit weekend keuren 193 landen de nieuwe ontwikkelingsdoelen of SDGs (Sustainable Development Goals) goed in New York. Voor België gaan maar liefst 4 federale ministers naar de VN-top: premier Charles Michel en de ministers Alexander De Croo, Didier Reynders en Marie-Christine Marghem. Een groep van 36 middenveldorganisaties nam de nieuwe ontwikkelingsdoelen onder de loep en stelt pistes voor hoe België ze kan behalen. Niet minder dan 336 verschillende adviezen zijn hier het resultaat van. Met 1 duidelijke vaststelling: de Belgische wetgeving heeft dringend nood aan een upgrade.

Eerste vaststelling bij het doornemen van de nieuwe ontwikkelingsdoelen die tegen 2030 gerealiseerd moeten zijn: ze zijn niet hetzelfde als de MDGs of Millenniumdoelen. In 2000 ging het nog over hoe het Noorden het Zuiden ging helpen om armoede en honger de wereld uit te werken, vandaag is het plaatje compleet anders: wat moet alle landen in de wereld doen om te zorgen dat we wereldwijd een verbetering van een aantal standaarden krijgen? De globalisering, in andere woorden, heeft ook toegeslagen in de ontwikkelingsdoelen. Het is niet meer wij voor zij, maar iedereen voor iedereen.

Dat betekent dat ook België de eigen (Vlaamse, Belgische en Europese) wetgeving gaan moet gaan bekijken. Welke wetten of instrumenten dienen ingezet om de doelstellingen op Belgisch en regionaal vlak te behalen en hoe kan ons land ontwikkelingslanden ondersteunen? Met die 'globalisering' van de ontwikkelingsdoelen voor ogen doen de 36 organisaties suggesties over hoe de 17 verschillende SDGs naar het Vlaamse en Belgische beleid kunnen worden vertaald. De ngo's hopen zo bij te dragen tot het debat in België over de nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen.

Wie het document doorneemt zal merken dat veel van de adviezen oplossingen zijn voor bestaande incoherenties. De Belgische wetgeving heeft dringend nood aan een upgrade. Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11

Opvallend in het dossier is:

  1. Dat zo goed als alle beleidsterreinen in het vizier komen. De SDGs zijn dus niet meer een zaak van enkel de minister(s) van Ontwikkelingssamenwerking, maar van iedereen, zowel op Vlaams als federaal niveau.

  2. Dat België af moet stappen van het BNP als voornaamste indicator van vooruitgang, te vervangen door een brede maatstaf die naast economie ook het milieu en sociale vooruitgang opneemt. De SDGs vragen een bredere aanpak.

  3. Dat de Belgische en Vlaamse wetgeving onvoldoende kijkt naar gevolgen van beslissingen op andere (beleids)terreinen, zowel in eigen land als elders. Te vaak moet men de negatieve ecologische of sociale gevolgen van dit soort wetgeving 'repareren' met nieuwe wetjes, met als gevolg een wildgroei aan regels waar niemand nog wijs uit raakt.

Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11: "Wie het document doorneemt zal merken dat veel van de adviezen oplossingen zijn voor bestaande incoherenties. Zo kiest België voor het stimuleren van bedrijfswagens, totaal niet compatibel met onze klimaatdoelen, of draagt ons handelsbeleid onvoldoende bij tot sociale normen die we tegelijk via ontwikkelingssamenwerking verdedigen. De Belgische wetgeving heeft dringend nood aan een upgrade. Om aangepast te zijn aan de verwachtingen van de SDGs, maar ook, om aangepast te zijn aan de sociale en ecologische uitdagingen van onze tijd. We beseffen zeer goed dat veel van deze adviezen aanleiding kunnen zijn tot debat en meningsverschillen. Maar liever dat dan radiostilte."

action/2015 BelgiumNaar aanleiding van het afsluiten van de millenniumdoelen en de start van de SDGs organiseerde Action2015 Belgium een 'tattoopetitie': mensen konden zichzelf virtueel of in het echt tatoeëren om hun steun te betuigen aan de nieuwe doelstellingen.

15.624 mensen deden dat en daar maakten we een filmpje van dat vandaag aan alle Vlaamse en federale kabinetten overgemaakt wordt:

Meer info: Hendrik Van Poele

De organisaties achter het dossier zijn 11.11.11, Associations 21, WWF, Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Protos, FOS-Socialistische Solidariteit, Oxfam Wereldwinkels, Oxfam Solidariteit, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Vredeseilanden, Decenniumdoelen, Sensoa, Be-Gender, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Climate Express, Wereldsolidariteit, Beweging.net, Broederlijk Delen, Memisa, UNICEF België, Plan België, Netwerk Tegen Armoede, Apere, Vrouwenraad, Le monde selon les femmes, Luttes Solidarités Travail, Ecokerk, Conseil de la Jeunesse, Dokters van de Wereld, Artsen Zonder Vakantie, Louvain Coopération, Aedes, Fracarita Belgium

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels