Wereldbank blijft volop investeren in steenkool

Uit een rapport dat 11.11.11 lanceerde in aanloop naar de jaarvergadering van de Wereldbank, blijkt dat de Wereldbankgroep nog steeds volop de expansie van steenkool en steenkoolcentrales in Azië financiert. Dit ondanks een moratorium op steenkoolprojecten dat de Wereldbank in 2013 zelf afkondigde.

Onderzoek legt geheime projecten bloot

Het betreft investeringen van de International Finance Corporation (IFC, de privéarm van de Wereldbankgroep), waarvan geld wordt gekanaliseerd via een ingewikkeld kluwen van financiële tussenschakels. Informatie over de investeringen is niet beschikbaar voor het publiek.

Een samenwerkingsverband van internationale ngo’s, waaronder 11.11.11, spitte dit maandenlang uit en kwam tot onthutsende vaststellingen. Uit het eerste rapport in een reeks blijkt dat het IFC in minstens 41 steenkoolprojecten investeerde sinds het moratorium van kracht werd. Die projecten zijn goed voor een capaciteit van minstens 56.000 megawatt. Dat is meer dan de totale steenkoolcapaciteit van Duitsland.

Wereldbankprojecten gelinkt aan mensenrechtenschendingen

Uit het onderzoek blijkt dat de Wereldbankprojecten bovendien regelmatig gepaard gaan met ernstige mensenrechtenschendingen zoals landroof, schade aan het milieu, ontbossing, enzovoort. Een medewerkster van één van onze Filipijnse partners werd in juni 2016 vermoord omwille van haar verzet tegen steenkoolcentrales in de provincie Bataan. Deze centrales worden gefinancierd door banken die het IFC ondersteunt.

11.11.11 verwacht duidelijk actieplan

België kan als belangrijke aandeelhouder en leider van zijn kiesgroep in de Wereldbank actie ondernemen. Concreet vragen we de minister van Financiën om op korte termijn een actieplan op te maken om de problemen met het IFC aan te pakken en de nodige richtlijnen hierover aan de Belgische mandatarissen in de Wereldbank te geven. Zo moet bijvoorbeeld in eerste instantie gevraagd worden dat het IFC zijn hogerisicoprojecten on hold zet. We hopen dat onze reeks dossiers een wake-upcall zal zijn voor onze overheid.

Hoorzitting Wereldbank in de Kamer

Op dinsdag 25 oktober had er in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken, voor de eerste keer in meer dan 10 jaar, een hoorzitting over de Wereldbank plaats . Op de agenda stond onder andere het energiebeleid van de WB en 11.11.11 lichtte daarnaast ook het IFC rapport toe. Er had een discussie plaats hebben omtrent de transparantie van het Belgisch Wereldbankbeleid, dat op dit ogenblik veel te wensen overlaat en waar wij voorstellen deden om de democratische controle hierop te versterken. Het idee om jaarlijks een hoorzitting te organiseren werd gunstig onthaald en een werkgroep gaat voorstellen uitwerken om te komen tot een grotere transparantie.

Pol Vandevoort

Deel dit artikel