Wereldwaterdag in DR Congo: mobilisatie van de wijkbewoners zorgt voor duurzame oplossingen

Etoile du Sud is onze partnerorganisatie in DR Congo. Deze organisatie vormt en ondersteunt gezondheidscomités in Kinshasa en in de provincies van Katanga en Kivu. Deze gezondheidscomités nemen problemen in handen die te maken hebben met het recht op gezondheid in hun wijk.

Irène Kalenga is de voorzitster van het gezondheidscomité in haar wijk in Lubumbashi. Ze vertelt ons hoe haar comité en de wijkbewoners de ernstige problemen van toegang tot water in haar wijk hebben aangepakt en hoe hun eisen er voor zorgden dat toegang tot water gegarandeerd werd

 

Elke keer als we water gingen halen bij de bron, om te drinken, ons te wassen, te koken en onze kleren te wassen, roken we een slechte geur die vanuit de waterput kwam. We hadden geen idee van waar die geur kwam. Het kon niet het water zelf zijn, want hoe zouden we water kunnen drinken dat van zo'n slechte kwaliteit was? Dat moest wel van ergens anders komen.

Het gezondheidscomité van de wijk Musumba - gemeente Katuba, Lubumbashi - waar ik lid van ben, was ongerust over deze situatie. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de inwoners van onze wijk: de impact van dit vervuild water op onze gezondheid zou heel ernstig kunnen zijn!

Samen met de leden van het gezondheidscomité - landbouwers, leerlingen, studenten, verplegers, etc. - hebben we besloten om hier meer over te weten te komen en voor onze gezondheid op te komen. We hebben een sociale enquête gelanceerd bij de gezinnen in onze wijk: waar gaan jullie water halen? Maakt het water jullie ziek? Op welke manier behandelen jullie het water zodat het drinkbaar wordt? Al deze vragen en antwoorden hielpen ons om de situatie beter te begrijpen. De wijkbewoners waren zich er van bewust dat er een probleem was met het water en dat het beter was om er niet van te drinken. Bovendien verkoos het merendeel van de bewoners om een langere afstand af te leggen naar een geboorde waterput, of zelfs nog verder naar een nog ouder systeem, om zo te vermijden van het slechte water te drinken dat in onze wijk uit de kraan kwam.

Het is door deze sociale enquête en door de wijkbezoeken dat we hebben kunnen begrijpen waar die verschrikkelijke geur vandaan kwam: de waterleidingen van de nationale maatschappij voor watervoorziening, REGIDESO, ging tot twee keer door de sceptische tanks! Vandaar kwam dus die geur en ook de vervuiling van het water dat we opdronken.

Water is onmisbaar voor elke mens, we hebben het nodig om te koken, om ons te wassen en om het huis en onze kleren te wassen. Daarvoor hebben we dus proper water nodig. Met het gezondheidscomité besloten we om de overheid in te lichten over de situatie van de waterleidingen en van de kraan. Zij konden de nationale watermaatschappij daarvoor aanpaken. We hebben ons gemobiliseerd om naar de overheid te stappen en dit probleem van onze wijk aan te kaarten.

En onze oproep naar de overheid werd gehoord, een nieuw project werd opgestart om een nieuwe waterleiding aan te leggen langs de kant van de weg, in onze gemeente Katuba, maar ook in de gemeentes Kenya en Kampemba. Deze keer liep de waterleiding niet door de sceptische tanks.

Toch blijven er nog talrijke uitdagingen die we moeten aanpakken. We willen bijvoorbeeld dat er gezorgd wordt voor de regelmatige toelevering van water en dat er geen onderbrekingen van het stromend water meer voorkomen. We willen dat er een kraan wordt geïnstalleerd op elk grondstuk om te vermijden dat de wijkbewoners te grote afstanden moeten afleggen om aan de dagelijkse waternoden te voorzien. Dit is ons huidig project: we gaan beginnen met een sociale enquête af te nemen om de cijfers te kennen en te weten hoe veel gezinnen echte toegang hebben tot stromend water. Daarna kunnen we gaan lobbyen bij de overheid en bij REGIDESO om de prijs van een wateraansluiting te doen zakken en daarna gaan we ijveren voor de installatie van een kraan op elk grondstuk.

We hopen dat de bevolking en de overheid zich samen zullen inspannen voor deze duurzame oplossingen.

 

Deel dit artikel